Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Projekt Early Warning Europe dla przedsiębiorstw

2019-05-21 14:20:17 (ost. akt: 2019-05-21 14:29:00)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Fundacja Firmy Rodzinne zapraszają przedsiębiorców do udziału w projekcie Early Warning Europe, którego celem jest udzielenie pomocy firmom oraz przedsiębiorstwom przeżywającym trudności i sytuacje kryzysowe.

Cele projektu Early Warning:
O wsparcie w ramach Projektu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (MŚP) działający na terenie Polski, którzy na skutek dynamiki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii przedsiębiorcy, istnieje ryzyko spowolnienia rozwoju firmy w przyszłości.

Skupieni w ramach projektu Early Warning konsultanci, mentorzy oraz doradcy restrukturyzacyjni, w bezpośrednim kontakcie pomagają przedsiębiorcom przejść przez sytuację kryzysową, ryzyko porażki i jej konsekwencje, wspólnie wypracowywać niezbędne zmiany, wskazać najlepsze rozwiązania.

Pomoc świadczona przez konsultantów i mentorów w ramach projektu Early Warning jest nieodpłatna i może objąć następujące etapy:

Wsparcie przez konsultanta, którego zadaniem jest przeprowadzeniu diagnozy sytuacji przedsiębiorcy, analizy ryzyka oraz określenie priorytetów i obszarów do poprawy. W zależności od sytuacji, przedsiębiorca może być przekazany do mentora lub doradcy restrukturyzacyjnego. Możliwe jest również zakończenie wsparcia przedsiębiorcy na etapie pracy z konsultantem. (wsparcie przez konsultanta jest nieodpłatne i trwa średnio 10 h).

Wsparcie przez mentora. W uzasadnionych przypadkach cześć przedsiębiorców może być skierowana do pracy z mentorem, który swoim doświadczeniem, wiedzą, znajomością branży i jej problemów będzie wspierał przedsiębiorcę w procesie wychodzenia firmy z sytuacji kryzysowej (wsparcie mentora jest nieodpłatne i trwa od 3 do 6 miesięcy).

Pomoc odpłatna:
Wsparcie przez doradcę restrukturyzacyjnego
Jeżeli wynik diagnozy wskazuje na konieczność przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, przedsiębiorcy będzie rekomendowana współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym.
Uwaga! W ramach tej usługi, tylko 2 godziny wsparcia są nieodpłatne. Koszty kolejnych godzin pracy będą ustalane bezpośrednio przez przedsiębiorcę z doradcą restrukturyzacyjnym.

Najczęstsze problemy z jakim zgłaszali się do projektu Earlu Warning przedsiębiorcy: problemy finansowe (spadek sprzedaży, ryzyko utraty płynności, utrata klientów, zadłużenia wobec wierzycieli), problemy organizacyjne (restrukturyzacja, problemy wewnętrzne, podział zadań, zarządzanie zmianą) oraz problemy związane z wyznaczeniem kierunków działań, strategii rozwoju.

Korzyści dla właścicieli firm, jakie wynikają z uczestnictw w projekcie Early Warning
• konsultacje z psychologiem, finansistą, prawnikiem oraz wieloma innymi zaangażowanymi specjalistami chcącymi dzielić się swoją wiedzą,
• bezinteresowne wsparcie doświadczonych przedsiębiorców,
• zdiagnozowanie sytuacji w firmie i wspólne wypracowanie nowego planu dla przedsiębiorstwa,
• nowy impuls do działania

Termin realizacji
Projekt Early Warning Europe jest realizowany w okresie 01.12.2017 r. – 30.11.2019 r.

http://m.82-200.pl/2019/05/orig/ulotka-2-4555.jpg