Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Burmistrz podpisał porozumienie o współpracy w ramach projektu "Zostań ZAWODOWCEM"

2019-04-24 16:32:09 (ost. akt: 2019-04-24 16:41:55)

15 kwietnia 2019 r. burmistrz Marek Charzewski podpisał ze Starostą Powiatu Malborskiego Mirosławem Czaplą i wicestarostą Waldemarem Lamkowskim porozumienie o współpracy zawarte na potrzeby realizacji projektu "Zostań ZAWODOWCEM", w ramach którego powstał Malborski Portal Edukacyjny.

Projekt otrzymał dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, realizowanego przez Powiat Malborski we współpracy z przedstawicielami Wydziały Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Doradcy-Konsultanta.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół zawodowych w powiecie malborskim. Działania przewidziane do realizacji zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę potrzeb zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu Malborskiego i są skierowane do 880 uczniów oraz 31 nauczycieli. Obejmują m.in.: kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje /kompetencje uczniów kształcących się w zawodach w wybranych branżach kluczowych, staże i praktyki zawodowe dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Malborski Portal Edukacyjny (www.edu.malbork.pl) jest portalem dedykowanym zarówno dzieciom, młodzieży, nauczycielom jak i doradcom, który w sposób kompleksowy prezentuje inicjatywy dotyczące nie tylko rozwoju zawodowego, ale i osobistego, w dużej mierze przyczyniającego się do bardziej świadomego ugruntowania celów w planowaniu obszaru karieru. Użytkownicy mają możliwość zapoznania się m.in. z aktualnymi artykułami z zakresu rozwoju i rynku pracy, informacjami o szkoleniach dla uczniów oraz nauczycieli, a także skorzystania z załączonych plików zawierających ćwiczenia w ramach selfcoachingu, Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego dla nauczyciela czy doradcy zawodowego lub do rozmowy rodzica z dzieckiem.

MPE dodatkowo daje możliwość zapoznania się z partnerami, których poszczególne działania dedykowane są głównie wyżej określonej grupie odbiorców. Partnerzy to instytucje współpracujące, dzięki którym MPE dysponuje najbardziej aktualną i różnorodną tematycznie ofertą z zakresu ogólnie pojętego rozwoju. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Szkoła Łacińska, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 i 4 w Malborku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna to tylko niektóre przykłady organizacji współpracujących, a ich katalog obejmuje również inne organizacje, w tym kulturowe oraz sportowe, jak również pracodawców. Katalog ten wciąż pozostaje otwarty. Na stronach portalu umieszczone zostały informacje przedstawiające zarówno możliwości edukacji formalnej, jak i nieformalnej, niezależnie czy jest to oferta instytucji komercyjnej czy niekomercyjnej, które mogą pomóc w wyborach zawodowych oraz w rozwoju zainteresowań. Głównym założeniem Portalu jest kompleksowe zaprezentowanie inicjatyw kierowanych do określonej grupy odbiorców całego Powiatu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż umożliwia dostęp do zbiorczych informacji dotyczących rozwoju w powiecie malborskim a tym samym zachęca do skorzystania z ofert promowanych przez instytucje.