Sobota, 2 lipca 2022. Imieniny Kariny, Serafiny, Urbana

_

http://m.82-200.pl/2019/04/orig/kartka82-4466.jpg