Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Malborka

2019-04-18 10:51:47 (ost. akt: 2019-04-18 10:51:55)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz §19 ust.3 Statutu Miasta Malborka zwołuję VIII nadzwyczajną sesję Rady Miasta Malborka w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 15:00. Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Pomorskiego, z dnia 05.04.2019 r nr PN-I.4131.40.2019.MK stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Malborka V/26/2019 z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie odpłatności za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w przewozach pasażerskich na terenie miasta Malborka.
3. Zakończenie sesji.