Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Przed Strajkiem nauczycieli i pracowników oświaty

2019-04-03 11:56:07 (ost. akt: 2019-04-03 11:57:05)

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęcie strajku nauczycieli i pracowników oświaty planowane jest na dzień 8 kwietnia br. a czas jego trwania nie jest określony.

Miasto Malbork jest organem prowadzącym dla 10 placówek oświatowych – 3 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych.

W wyniku przeprowadzonych referendów strajkowych we wszystkich ww. placówkach organizacja związkowa uzyskała zgodę na strajk. Są to następujące placówki:

I. PRZEDSZKOLA PUBLICZNE
1.Przedszkole nr 5
2. Przedszkole nr 8
3. Przedszkole nr 10


II. SZKOŁY PODSTAWOWE
1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Malborku
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku
3.Szkoła Podstawowa nr 3 im. 2 Pułku Nocnych Bombowców "Kraków" w Malborku
4. Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku
5. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku
6. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Malborku
7. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Kazimierza Jagiellończyka w Malborku

Planowany strajk będzie trwał w godzinach pracy przedszkola lub szkoły. Dyrektorzy zobowiązani są zapewnić dzieciom i uczniom w czasie strajku niezbędną opiekę, co najprawdopodobniej możliwe będzie wyłącznie w formie zajęć opiekuńczych zorganizowanych grupowo dla dzieci i uczniów wszystkich oddziałów. W sytuacji zawieszenia zajęć w placówce dyrektor musi uzyskać zgodę organu prowadzącego, po wcześniejszym złożeniu wniosku.

Mając na uwadze powyższe nadzwyczajne okoliczności, Burmistrz Miasta Malborka na bieżąco będzie monitorować sytuację i podejmować wszelkie możliwe działania celem przekazywania rodzicom aktualnych informacji związanych z zapewnieniem dzieciom i uczniom należytej opieki w trakcie strajku.

Informacjami na temat organizacji pracy poszczególnych przedszkoli i szkół będą dysponowali na bieżąco dyrektorzy tych placówek. Będą one również aktualizowane na miejskich stronach internetowych.