Poniedziałek, 20 marca 2023. Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego

Ruszyły zapisy do XIII Festiwalu Europejskie Dni Tańca

2019-03-13 13:31:25 (ost. akt: 2019-03-13 13:46:52)

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zaprasza do udziału w Festiwalu „Europejskie Dni Tańca – Malbork 2019”. EDT odbędzie się w weekend 27 – 28 kwietnia br. tradycyjnie w sali widowiskowo-sportowej Szkoły podstawowej Nr 5 im. UNICEF.

Warunki uczestnictwa:
• przesłanie karty zgłoszenia wg załączonego wzoru na adres biura organizacyjnego lub drogą elektroniczną oraz wniesienie wpisowego w wysokości 20 zł od osoby za wybraną kategorię (za każdą następną + 10 zł) w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2019 r.
• wpisowe wnoszone po upływie wymaganego terminu wynosi 30 zł za wybraną kategorię + 15 zł za każdą następną
• wpisowe należy wpłacić na rachunek organizatora:

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 – 200 Malbork
08 1020 1778 0000 2102 0150 0677 z dopiskiem „XIII EDT wpisowe + nazwa zespołu/instytucji delegującej”

Przelewy za opłatę startową powinny być realizowane z konta instytucji delegującej, zwłaszcza w przypadku gdy uczestnik deklaruje potrzebę otrzymania faktury. Ewentualne zwroty także będą realizowane na takie konta.

• na prezentacje konkursowe wstęp 5 zł (bilety dla widzów, dzieci do 7 lat wstęp wolny)
• tancerze są zobowiązani do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu ze zdjęciem mogącym poświadczyć rok urodzenia
• w przypadku wycofania solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem XIII EDT, organizator zwróci koszt wpisowego przelewem zwrotnym na rachunek instytucji delegującej lub zgłaszającego
• w przypadku wycofania solisty (duetu, mini-formacji lub formacji) w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem XIII EDT, wpisowe nie będzie zwracane


Kategorie wiekowe i taneczne:

Sobota 27 kwietnia 2019

• inscenizacja i miniatura taneczna mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 3 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu mini-formacji

• inscenizacja i miniatura taneczna formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 4 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu formacji

• taniec współczesny solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna do 1:30 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
Organizator ustala następujące limity:
- jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 osoby w każdej z kategorii wiekowej
- w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 osób wg kolejności zgłoszeń

• taniec współczesny duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna do 2 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników
Organizator ustala następujące limity:
- jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 duety w każdej z kategorii wiekowej
- w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 duetów wg kolejności zgłoszeń

• taniec współczesny mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna do 3 min.
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• taniec współczesny formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna do 4 min.
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu formacji

• inne formy tańca solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna do 1:30 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia
Organizator ustala następujące limity:
- jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 osoby w każdej z kategorii wiekowej
- w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 osób wg kolejności zgłoszeń

• inne formy tańca duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna do 2 minut
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników
Organizator ustala następujące limity:
- jedna instytucja delegująca może zgłosić max. 2 duety w każdej z kategorii wiekowej
- w każdej z kategorii wiekowych zostanie przyjętych max. 20 duetów wg kolejności zgłoszeń

• inne formy tańca mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna do 3 min.
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu mini-formacji

• inne formy tańca formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 4 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu formacji

Niedziela 28 kwietnia 2019

• disco solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- we wszystkich rundach muzyka organizatora
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

• disco duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- we wszystkich rundach muzyka organizatora
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

• disco mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 3 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek 80 % całkowitego składu mini-formacji

• disco formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 3 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu formacji

• hip hop solo do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- we wszystkich rundach muzyka organizatora
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia

• hip hop duety do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- we wszystkich rundach muzyka organizatora
- czas prezentacji do 1 minuty
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia starszego z uczestników

• hip hop mini-formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 3 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej mini-formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu mini-formacji

• hip hop formacje do 11 lat, 12-15 lat, pow. 15 lat
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 3 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu formacji

• FUN 30+ (technika dowolna z wyłączeniem tańca towarzyskiego, ludowego, gimnastyki artystycznej i break dance)
- jedna runda finałowa
- muzyka własna
- czas prezentacji do 4 minut
- każdy uczestnik może być członkiem tylko jednej formacji
- o przynależności do kategorii wiekowej decyduje wiek
80 % całkowitego składu formacji

W kategorii inne formy tańca z rywalizacji wyłączone zostają mini-formacje i formacje tańca towarzyskiego, ludowego, gimnastyki artystycznej, break dance oraz soliści i duety opierający swoje prezentacje na jednej z w/w technik.
Liczebność mini-formacji: od 3 do 7 osób
Liczebność formacji: 8 i więcej osób

Ocena i nagrody:
• oceny zespołów dokona pięcioosobowe jury powołane przez organizatora
• organizator i sponsorzy festiwalu zapewniają:
- za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii solo i duety we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – medale i dyplomy
- za zajęcie I, II, III miejsca w kategorii mini-formacje i formacje we wszystkich kategoriach wiekowych i tanecznych – puchary i dyplomy
- za pozostałe miejsca we wszystkich finałach dyplomy
• jury oceniając zespoły będzie brało pod uwagę następujące kryteria: choreografia, dobór muzyki, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów i rekwizytów, ogólny wyraz artystyczny, wartości wychowawcze
• jury dokona dyskwalifikacji zespołu z udziału w konkursie w przypadku stwierdzenia:
- udziału zespołu w niewłaściwej kategorii wiekowej lub tanecznej
- naruszenia regulaminu konkursu np. rażącego przekraczania dopuszczalnego czasu prezentacji, zgłoszenia starszych tancerzy w młodszej kategorii wiekowej powyżej dopuszczalnego limitu itp.
- wykonywania niestosownych gestów oraz wygłaszania obraźliwych komentarzy pod adresem innych uczestników konkursu oraz jurorów w trakcie trwania imprezy czy ogłaszania wyników

Dane techniczne:
• dopuszcza się następujące nośniki dźwięku: płyta CD audio, mp.3 (zaleca się posiadanie kopii zastępczej na alternatywnym nośniku np. pen-drive)
• każde nagranie musi posiadać dokładny opis (nazwa duetu lub zespołu, tytuł prezentacji, kategoria wiekowa i taneczna)
• wymiary parkietu: sala sportowa – 10 m x 18 m,

Sprawy organizacyjne:
• wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej
• ubezpieczenia uczestników dokonuje instytucja delegująca
• każdy zespół powinien posiadać odpowiednią liczbę opiekunów (1 opiekun na 15 osób)
• organizator zapewnia profesjonalną aparaturę nagłaśniającą i oświetlenie
• w trakcie trwania festiwalu funkcjonować będzie punkt gastronomiczny i punkt medyczny
• organizator może zakończyć przyjmowanie zgłoszeń przed upływem terminu w przypadku wyczerpania limitu miejsc
• zgłaszający ponosi odpowiedzialność za zgłoszenie zespołu we właściwej kategorii wiekowej i tanecznej
• organizator ustala kolejność prezentacji zespołów, zmiana kategorii wiekowej i tanecznej oraz kolejności prezentacji w dniu imprezy nie będzie możliwa
• szczegółowy program prezentacji zostanie zamieszczony na stronie internetowej organizatora na 10 dni przed imprezą, będzie również wywieszony w widocznych miejscach w dniu imprezy na terenie obiektu
• organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie, łączenia kategorii lub odwołania konkursu w danej kategorii w przypadku małej ilości zgłoszeń
• organizator nie przewiduje tzw. próby parkietu
• organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie całego obiektu
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz kontuzje powstałe podczas trwania festiwalu, a zwłaszcza gdy są one następstwem niewłaściwej rozgrzewki, nieprzestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się, niewłaściwego korzystania z dostępnych urządzeń itp.
• uprasza się uczestników festiwalu do zachowania porządku zarówno w sali festiwalowej jak i wszystkich innych miejscach użyteczności publicznej (garderoby, toalety, ciągi komunikacyjne itp.)
• obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji w sali sportowej (w szczególności w obszarze wyznaczonej przestrzeni do tańca oraz widowni zlokalizowanej w bezpośrednim jej sąsiedztwie)
• wykorzystywanie podczas prezentacji materiałów sypkich (np. confetti, brokat ), cieczy lub innych możliwe tylko za zgodą organizatora
• uczestnicy Festiwalu XIII Europejskie Dni Tańca – Malbork 2019 przenoszą na organizatora bez wynagrodzenia przysługujące uczestnikom prawa związane z wykonaniami artystycznymi, przenoszą na rzecz organizatora bez wynagrodzenia możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:
- w zakresie utrwalania wykonań oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami
- w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono
- rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania występów konkursowych w radiu, telewizji i na stronach internetowych organizatora
• uczestnicy ponadto wyrażają zgodę na fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez organizatora sposób, w szczególności do ich publikacji w mediach, materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych organizatora
• przesłanie organizatorowi zgłoszenia solisty, duetu, mini-formacji lub formacji będzie traktowane jako zaznajomienie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania
• w sprawach spornych nie ujętych w regulaminie rozstrzyga Kierownik Organizacyjny w porozumieniu z Przewodniczącym Jury

Biuro organizacyjne:
Malborskie Centrum Kultury i Edukacji, ul. Armii Krajowej 68, 82 - 200 Malbork
tel. 55 272 38 52
e-mail: edt@kultura.malbork.pl
www.kultura.malbork.pl

Kierownik Organizacyjny:
Jacek Suchiński – 514 116 771
kontakt pn-pt od 7:00 do 14:00 lub 20:00 – 22:00