Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Malborskie Forum Pomocowe

2019-03-12 08:19:03 (ost. akt: 2019-03-12 08:22:53)

21 marca odbędzie się kolejna edycja Malborskiego Forum Pomocowego. To niezwykłe spotkanie różnych obszarów i formacji oraz czas dla tych, którym bliska jest duchowa, światopoglądowa i instytucjonalna idea pomagania innym ludziom, wzajemnej współpracy wszelkich działających w obszarze Miasta środowisk i instytucji.

Wydarzenie swoim patronatem objął Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski.

Spotkanie ma charakter otwarty i publiczny. Dostępny dla każdego - kto chciałby rozpocząć współpracę, poznać tych, którzy pomagają jak i poszukać pomocy.

Uczestniczyć w nim będą; m.in nowe organizacje samorządowe jak „ON in Malbork” (formacja wspierająca niepełnosprawnych), przedstawiciele społeczności zborów np. Zboru Chrześcijan Baptystów, społeczności biorącej udział w rozstrzygniętym konkursie i zadaniach realizowanych w ramach rewitalizacji. Będą harcerze, zaproszeni zostali przedstawiciele Rady Gospodarczej, organizacje wznawiające działania prospołeczne – m.in. takie jak Punkt Weryfikacji Ofert pracy przy placówce Armii Zbawienia w Malborku, czy też ośrodek pomocy osobom poszkodowanym przestępstwami. Oraz inni!

Zaproszeni zostali katolicy i protestanci, osoby świeckie. Formacje religijne i świeckie stowarzyszenia, instytucje, etc

Kolejny raz aby służyć mieszkańcom, informować, zachęcać do współpracy i wspólnego rozwiązywania naszych środowiskowych problemów. Spotkanie ma cel integracyjny, jednoczenia w wspólnych działaniach społeczności, przedstawicieli instytucji, firm, urzędów, służb, związków wyznaniowych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i pojedynczych ludzi - którym jest bliski sercu rozwój Miasta, i dobro Jego Mieszkańców.

http://m.82-200.pl/2019/03/orig/wer4-plakat-forum-marzec21-4258.jpg