Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Konkurs ofert dla NGO na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w 2019 r.

2019-03-11 10:52:12 (ost. akt: 2019-03-11 10:55:38)

8.03.2019 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego pt. „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w roku 2019”.

Czytaj: „Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w roku 2019”

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 01 kwietnia 2019 roku (poniedziałek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Ofertę należy składać według nowego wzoru zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).