Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Miasto Malbork informuje, iż zakończyło realizację zadania pn.: „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” - Miasto Malbork.

2019-03-07 09:25:57 (ost. akt: 2019-03-07 11:32:12)

Miasto Malbork dnia 27.12.2018 r. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie realizacji w 2018 r. zadania pod nazwą „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” - Miasto Malbork” do kwoty 209.442,00 zł.

Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku został rozpisany dla tych uczestników unieważnionego konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), którzy mieszkają w budynkach wielo-rodzinnych, a których nie obejmuje krajowy Program „Czyste Powietrze”- adresowany do miesz-kańców budynków jednorodzinnych.

W ramach projektu zakwalifikowano 12 wniosków złożonych przez właścicieli nieruchomości na terenu miasta (były to wnioski: 6 wspólnot na przyłączenie do sieci cieplnej i 6 wniosków na instalację pieca gazowego). Beneficjenci (po rezygnacji z 3 inwestycji, zainstalowano 4 kotły gazowe i 5 przyłączeń do sieci c.o.) uzyskali dofinansowanie w wysokości 26,18 % poniesionych i udokumentowanych kosztów modernizacji źródeł energii cieplnej, ze środków WFOŚiGW.

W wyniku realizacji zadania uczestnicy konkursu rozliczyli się w terminie i zgodnie z umową przedłożyli wymagane dokumenty.

Według rozliczeń przedłożonych przez uczestników całkowity koszt kwalifikowany wynikający z faktur wyniósł 681.232,00 zł brutto, z czego kwota 178.370,00 zł brutto, stanowiła dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Do 28 lutego 2019 r. przedłożono w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-darki Wodnej w Gdańsku wymagane dokumenty niezbędne do rozliczenia całości zadania.

Efekt rzeczowo – ekologiczny – redukcja emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery uzyskano poprzez wymianę źródeł ciepła - piece węglowe i kotły na węgiel na: piece gazowe - 4 inwestycje; przyłączenie do sieci cieplnej - 5 inwestycji:

Osiągnięto zbiorczy efekt rzeczowo – ekologiczny. Zadanie z dziedziny ochrony powietrza realizowane w ramach konkursu pn.:.„Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych” - Miasto Malbork”

http://m.82-200.pl/2019/03/orig/tabela-4221.png