Sobota, 20 lipca 2024. Imieniny Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

SP nr 2 przedstawiła swoją ofertę w ramach „Otwartego Dnia”

2019-03-06 14:39:08 (ost. akt: 2019-03-06 14:55:19)

4 marca br. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ignacego Krasickiego w Malborku odbył się „Dzień Otwarty”, który miał na celu zaprezentowanie oferty placówki przyszłym pierwszoklasistom.

Hasłem placówki jest: „Szkoła otwarta, bezpieczna, nowoczesna, o wysokim poziomie dydaktyczno-wychowawczym, sprawiedliwa, tolerancyjna, twórcza, będąca miejscem sukcesów ucznia”.

Szkoła oferuje kolorowe, bogato wyposażone sale edukacyjne. Do dyspozycji dzieci są świetlica szkolna, świetlica socjoterapeutyczna, stołówka, biblioteka z czytelnią multimedialną oraz nowoczesne sale komputerowe. Uczniowie korzystają także z sali gimnastycznej oraz zmodernizowanych obiektów sportowych wraz z nowoczesnym placem zabaw, powstałym w ramach projektu rządowego „Radosna Szkoła”.

- Nasi uczniowie chętnie realizują zadania i przedsięwzięcia wynikające ze szkolnego planu nauczania oraz korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych pozwalających rozwijać talenty i zainteresowania. W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna. Prace nauczycieli wspierają: pedagog, psycholog, logopeda, pielęgniarka szkolna. Nasza szkoła przygotowuje ucznia do komunikacji we współczesnym świecie, zapewnia bezpieczeństwo, podnosi sprawność języka ojczystego w mowie i piśmie, wyróżnia się w sporcie, dba o zdrowy styl życia, kultywuje tradycje regionalne i narodowe, wyróżnia się w działalności ekologicznej - zachęcają nauczyciele.

informacja: Maria Waniewska, SP nr 2 w Malborku
zdjęcia: archiwum SP nr 2 w Malborku