Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Preferencyjne pożyczki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

2019-02-27 10:46:42 (ost. akt: 2019-02-27 10:56:04)

We wtorek, 26 lutego br. w Urzędzie Miasta Malbork odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji Rozwoju Pomorza S. A. BGK we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A jako pośrednik finansowy w Działaniu 8.2 RPO WP na lata 2014-2020 udziela wsparcia finansowego w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych w woj. pomorskim. Pula środków przeznaczona na pożyczki to kwot 76,17 mln.

Tematem spotkania było omówienie możliwości uzyskanie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć, wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji w naszym mieście.

Projekty mogą polegać na rewaloryzacji, modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej oraz dostosowaniu budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Z pożyczki mogą skorzystać między innymi jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, instytucje kultury, kluby sportowe, kościoły i związki wyznaniowe, a realizowane inwestycje muszą być zlokalizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji.

Maksymalna kwota pożyczki rewitalizacyjnej wynosi 10 mln zł, natomiast okres spłaty pożyczki to maksymalnie 15 lat. Wysokość oprocentowania pożyczki nie może przekroczyć stopy referencyjnej NBP i nie może być obniżona do minimalnego poziomu 0,25%.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta Malborka oraz jego jednostki organizacyjne (instytucje kultury, spółki miejskie - ZGKiM, MTBS), przedsiębiorcy, kościoły i związki wyznaniowe, przedstawiciele zarządców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentowały panie Monika Kasińska – Dyrektor Rozwoju Regionu i Izabela Szutenberg- Słowikowska - Przedstawiciel BGK na Region Pomorski .

Ze strony Agencji Rozwoju Pomorza S.A obecni byli Jacek Zwolak Dyrektor ARP. S.A oraz Małgorzata Iwanowicz – Główny specjalista ds. instrumentów zwrotnych ARP S.A.

BGK/ARP zapewniają konsultacje i doradztwo na każdym etapie składania wniosku. Wnioski, należy składać na adres:

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
ul. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk
tel.: 58 32 33 100, faks: 58 32 33 200
e-mail: sekretariat@arp.gda.pl

Informację na temat pożyczki można także uzyskać w Biurze ds. Rewitalizacji w Urzędzie Miasta Malborka tel: 55 629-04-04 oraz w Punkcie Rewitalizacji ul. Grunwaldzka 16-18 w Malborku –Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw.