Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Malbork – podatki dla firm pozostaną bez zmian

2017-01-11 10:45:15 (ost. akt: 2017-01-12 08:20:44)

Miasto Malbork, w porównaniu z innymi podobnymi wielkością miastami w województwie pomorskim, wykazuje dużą dynamikę rozwoju w kierunku obsługi turystyki, wykorzystując między innymi potencjał zamku w Malborku. Dotyczy to budowy nowych hoteli na terenie miasta Malborka, przyczyniających się do powstania nowych miejsc noclegowych o wysokim standardzie z bazą szkoleniowo-konferencyjną.

Sprzyjanie takim inwestycjom jest częścią realizacji strategii rozwoju gospodarczego miasta. Wpływ na to mają także niskie podatki, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, które w 2017 roku pozostaną bez zmian. Taką decyzję podjęły władze miasta Malborka.

Od 3 lat podatek od gruntów, podatek od budynków lub ich części oraz od pozostałych budowli nie uległ zmianie. Przypomnijmy. stawka podatku od gruntów to 0,78 zł/m2, od budynków lub ich części 20,97 zł/m2, od pozostałych budowli 2% ich wartości.

W 2017 roku przedsiębiorcy mogą liczyć także na pierwsze zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy. 29 października 2015 roku Rada Miasta Malborka uchwaliła dwie uchwały dotyczące zwolnień z podatku od nieruchomości, obowiązujące od 1 stycznia 2016 r., aby w ten sposób zachęcić do inwestowania w Malborku oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Projekty tych uchwał były konsultowane z lokalnymi przedsiębiorcami oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta Malborka.

Zwolnienia z podatku do 5 lat dla nowych inwestycji - to zachęta nie tylko dla inwestorów zewnętrznych, ale także dla lokalnych firm. Sprzyjające nowym inwestycjom będą także zapisy w procedowanych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Zmianie ulegną 4 MPZP i jedno Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

- To wspólna decyzja władz miasta oraz przedsiębiorców, którzy zwrócili się do Burmistrza miasta Malborka o dokonanie zmian w planach, aby rozpocząć nowe inwestycje na terenie Malborka. Dużą korzyścią dla inwestorów zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podstrefa w Malborku (10,4 ha), jest zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych na terenie strefy ekonomicznej z tytułu realizacji nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Poprawa komunikacji w Malborku po uruchomieniu dwóch nitek mostu i infrastruktury drogowej przy zjeździe z Drogi Krajowej 22 na DK 55, to kolejne warunki sprzyjające inwestowaniu w Malborku - uzupełnia informację Zbigniew Charmułowicz, Doradca Burmistrza ds. współpracy z przedsiębiorcami i pozyskiwania nowych inwestycji.

na zdjęciu wizualizacja nowo budowanego Hotelu Malbork na ul. Parkowej