środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Zgłoś się na szkolenie proobronne w ramach Budżetu Obywatelskiego

2019-02-21 12:30:21 (ost. akt: 2019-02-21 13:44:17)

W sobotę 16 lutego br. rozpoczęła się realizacja projektu „Szkolenie proobronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych”, finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Projekt ma na celu propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności strzelectwa sportowego. Wstęp na wszystkie zajęcia jest wolny!

Na pierwszych zajęciach uczestnicy zostali wprowadzenie w projekt, zapoznali się z zasadami dotyczącymi użycia broni i zaletami uprawiania tego rodzaju sportu. Kolejne warsztaty będą odbywać się w podane poniżej soboty aż do 11 maja br. w godzinach 8.00-14.00 w świetlicy Centrum Edukacji Zawodowej na ul. De Gaulle’a 75.

Wszystkie prezentacje odbywać się będą na sucho bez amunicji. Szkolenia przeprowadzą instruktorzy i trenerzy strzelectwa sportowego z licencją oraz pozwoleniem na broń a szkolenia medyczne przeprowadzą licencjonowani ratownicy.

Poniżej przedstawiamy program szkolenia na kolejne spotkania:

23.02.2019 r.

Szkolenie medyczne:
- ocena stanu poszkodowanego, postępowanie z rannym nieprzytomnym
- rany i urazy
- krwotok zewnętrzny i wewnętrzny, zwichnięcia stawów i złamania kości.
02.03.2019 r.
Pokaz postaw strzeleckich przez Mistrza Świata (Korea południowa, wrzesień 2018) Pana Tomasza Bartnika. Wywiad.
09.03.2019 r.
Propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a w szczególności strzelectwa sportowego:
- zasady postępowania z bronią na strzelnicy i poza oraz wydawane komendy, sposób kierowania, mierzenia, postawy strzeleckie, ładowanie, zachowanie się z bronią po strzale, prezentacja kiedy można podejść do tarcz,
- bezpieczne obchodzenie się z bronią, składanie i rozkładanie, pokaz części wymagających czyszczenia, omówienie istotnych części broni podlegających rejestracji (prezentacja)
16.03.2019 r.
- nauka prawidłowych technik celowania na przyrządach otwartych, zamkniętych z wykorzystaniem postaw strzeleckich kadry Polski (pozycja leżąca, klęcząca, stojąca) omówienie błędów i eliminowanie ich z wykorzystaniem makiet przedstawiających prawidłowe postawy (prezentacja).
23.03.2019 r.
Celowanie do tarcz z przezierników, otwartych przyrządów oraz lunety z omówieniem rodzaju tarcz używanych w sporcie strzeleckim dla różnego typu konkurencji oraz odległości (prezentacja).
30.03.2019 r.
Propagowanie radiokomunikacji jako sportu obronnego:
- nauka korzystania z urządzeń nadawczo-odbiorczych, omówienie CB, PMR, UKF, VHF,
- demonstracja VHF, długość fal i zasięgi, przeprowadzenie manewrów w terenie leśnym w celu poznania komunikatów wywoławczych, przemieszczania się oraz dotarcia do celu,
- nauka rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych na terenie miasta Malbork,
- podstawowe alarmowe sygnały używane w ratownictwie, omówienie zasad postępowania po ich ogłoszeniu.
13.04.2019 r.
Manewry ze specjalnością kamuflażu, przemieszczania się z radiokomunikacją w terenie. Integrowanie się grup w warunkach ciężkich.
20.04.2019 r.
Zapoznanie się z bronią pneumatyczną, sportową, kolekcjonerską w tym historyczną (prezentacja).
27.04.2019 r.
Szkolenie medyczne:
- rany postrzałowe, sposób reakcji, tamowania, sposób przekazywania informacji do służb ratunkowych,
- oparzenia, porażenie prądem elektrycznym,
- wypadki drogowe, sposób postępowania i podejmowania akcji ratowniczej.
04.05.2019 r.
Omówienie rodzaju broni, pokaz amunicji, omówienie balistyczne pocisków, siły rażenia, na jaką odległość dany kaliber zwalcza skutecznie cel,
- zapoznanie się z systemem SIUS używanym w strzelectwie sportowym na mistrzostwach Polski, budowa urządzenia, sposób zaliczania punktów.
11.05.2019 r.
Zakończenie z omówieniem błędów. Egzamin w formie pytań i odpowiedzi dla osób chcących otrzymać certyfikat ze szkolenia. Warunek: poprawne odpowiedzi, obecność we wszystkie dni.

zdjęcia realizatora projektu