Piątek, 31 marca 2023. Imieniny Balbiny, Kamila, Kornelii

Podpisano umowę na termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka

2019-02-19 08:33:15 (ost. akt: 2019-02-19 08:38:26)

18 lutego br. burmistrz Marek Charzewski podpisał umowę na wykonanie termomodernizacji budynku Muzeum Miasta Malborka wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w formule „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „BUDCHEM” Arkadiusz Lewicki z siedzibą w Elblągu. Wartość robót wyceniono na 959.400,00 zł brutto. Prace mają być zakończone do 15 listopada 2019 r.

W ramach umowy zostaną wykonane:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, zezwoleń, decyzji i dokonaniem zgłoszeń,
- docieplenie ścian zewnętrznych poniżej poziomu terenu z osuszeniem, izolacją poziomą i pionową,
- wymiana oświetlenia na działające w technologii LED,
- modernizacja i renowacja stolarki okiennej,
- montaż podnośnika oraz platformy schodowej dla niepełnosprawnych.

Prace termomodernizacyjne realizowane są w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”