Czwartek, 25 lipca 2024. Imieniny Jakuba, Krzysztofa, Walentyny

Słowa przysięgi wojskowej wybrzmią w Malborku

2019-02-18 14:31:14 (ost. akt: 2019-02-18 14:35:32)

24 lutego br. na terenie 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku odbędzie się pierwsza w tym roku uroczysta przysięga wojskowa żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W niedzielę, 24 lutego o godz. 10.00 na terenie 22 BLT w Malborku ponad 70 ochotników z województwa pomorskiego złoży uroczystą przysięgę wojskową i dołączy do grona obrońców Ojczyzny pod oliwkowymi barwami Wojsk Obrony Terytorialnej.

Uroczystości zaprzysiężenia nowych terytorialsów 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczną się już dzień wcześniej, kiedy w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Malborku odprawiona zostanie msza święta z udziałem żołnierzy oraz ich rodzin.

Większość żołnierzy, którzy podczas pierwszego w tym roku wcielenia zasilili pomorską brygadę, to uczniowie szkół średnich. Tak duża frekwencja wśród młodzieży jest pokłosiem wprowadzonego w życie projektu „Ferie z WOT”, który jest odpowiedzią na zainteresowanie wstąpieniem w szeregi piątego rodzaju Sił Zbrojnych młodzieży oraz kadry nauczycielskiej.

Wojska Obrony Terytorialnej są formacją wyjątkową. Tworzą ją ludzie z różnych środowisk o rozmaitych, często unikatowych zainteresowaniach i umiejętnościach, które mogą rozwijać podczas pełnienia swojej służby. Jednak największym spoiwem żołnierzy WOT jest miłość do Ojczyzny i odwaga, by postawić własne życie na szali i w razie potrzeby bronić jej przed niebezpieczeństwem. Podczas ostatniego wcielenia nowi terytorialsi jako swoją motywację bardzo często podawali pobudki patriotyczne, podkreślali także rodzinne tradycje związane z polskim orężem oraz własne marzenia, by swoją przyszłość związać z zawodową służbą wojskową.

Przysięga jest w życiu każdego żołnierza momentem wyjątkowym i przełomowym. Wypowiadając słowa roty nie tylko staje się żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych, ale przede wszystkim bierze się odpowiedzialność za swoją Ojczyznę i rodaków. To przyrzeczenie w Wojskach Obrony Terytorialnej ma wyjątkowy wydźwięk. Każdy żołnierz WOT musi być bowiem świadom ciężaru spuścizny Armii Krajowej, który wraz z wypowiedzeniem słów roty będzie dumnie dźwigał na swoich barkach. To odpowiedzialność wynikająca z tradycji i historii Armii Krajowej, w które tak głęboko zakorzeniona jest idea Wojsk Obrony Terytorialnej. Przysięga stanowi również niezwykły wyraz oddania i lojalności żołnierza WOT wobec swojego najbliższego otoczenia, które otrzymuje jasny sygnał, że terytorialsi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej są "zawsze gotowi, zawsze blisko", by nieść wsparcie i pomoc mieszkańcom swojej małej Ojczyzny.

Uroczystość zaprzysiężenia żołnierzy 7 PBOT będzie trzecią w historii brygady, a pierwszą w 2019 roku okazją, by wspólnie z nimi przeżyć to wyjątkowe wydarzenie. Po raz pierwszy również słowa żołnierskiego ślubowania wybrzmią na terenie 22 BLT w Malborku. Sama przysięga zaś jest ukoronowaniem intensywnego i wymagającego 16-dniowego szkolenia, jakie musi odbyć każdy ochotnik chcący zostać żołnierzem Obrony Terytorialnej.

Terytorialsi pod okiem doświadczonych instruktorów uczą się podstaw z zakresu strzelectwa, taktyki, topografii, łączności, pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie podstawowe, jak i wyrównawcze (to przeznaczone jest dla osób, które już miały styczność z wojskiem), stanowi dopiero początek wojskowej drogi dla ochotników, albowiem cały cykl szkolenia żołnierza OT trwa trzy lata i obejmuje zajęcia indywidualne, specjalistyczne i zgrywające pododdziały.

Szkolenia w WOT odbywają się głównie w weekendy, co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe, rodzinne, czy też naukę ze służbą wojskową.

Przysięgę żołnierzy 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej uświetni występ Zespołu Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” z Gdyni. Po głównych uroczystościach związanych z zaprzysiężeniem nowo przeszkolonych terytorialsów, zainteresowani będą mieli okazję zwiedzić kompleks 71 batalionu lekkiej piechoty, który stanowi integralną część pomorskiej brygady.

WOT na Pomorzu

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej w Gdańsku powstała w ramach III etapu formowania WOT. W jej skład wchodzą 71 batalion lekkiej piechoty w Malborku oraz 73 blp w Słupsku. Dowódcą 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest kmdr Tomasz Laskowski, wywodzący się z Wojsk Specjalnych.

Misją 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych w stałym rejonie odpowiedzialności, który obejmuje 16 powiatów. W warunkach wojennych Brygada stanowić ma wsparcie dla wojsk operacyjnych.

informacja: Maciej Szalbierz, 7 PBOT
zdjęcie: 7 PBOT