Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego ws. pożyczek rewitalizacyjnych

2019-02-12 09:02:24 (ost. akt: 2019-02-12 09:30:03)

Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski zaprasza do udziału w spotkaniu z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego, które odbędzie się 26 lutego 2019 roku (godz.: 12.00), w sali 119 (I piętro) Urzędu Miasta Malborka.

Bank Gospodarstwa Krajowego w partnerstwie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w ramach działania 8.2 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne RPO WP 2014-2020 proponuje uzyskanie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć, wynikających z lokalnych programów rewitalizacyjnych zlokalizowanych na obszarach zdegradowanych w naszym mieście.

Projekty mogą polegać na rewaloryzacji, modernizacji i adaptacji istniejącej zabudowy, zagospodarowaniu przestrzeni publicznej oraz dostosowaniu budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych.

Z pożyczki mogą skorzystać między innymi jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorcy, instytucje edukacyjne, instytucje kultury, kluby sportowe, kościoły i związki wyznaniowe a realizowane inwestycje muszą być zlokalizowane na obszarach przeznaczonych do rewitalizacji w naszym mieście.

Maksymalna kwota pożyczki rewitalizacyjnej wynosi 10 mln PLN natomiast okres spłaty pożyczki to maksymalnie 15 lat. Wysokość oprocentowania pożyczki nie może przekroczyć stopy referencyjnej NBP i nie może być obniżona do minimalnego poziomu 0,25%.

Zależy nam na tym aby, ze wskazanej formy wsparcia skorzystał nie tylko samorząd, ale aby środki z pożyczki trafiły również do sektora prywatnego.

Do pobrania mapa obszaru rewitalizacji
http://m.82-200.pl/2019/02/mapa-lokalizacja-zadan-na-obszarze-rewitalizacji-4138.pdf