Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2019

2019-02-07 12:18:03 (ost. akt: 2019-02-07 12:25:25)

7 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadania publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:

1. „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez prowadzenie w roku 2019 KLUBU ABSTYNENTA":

2. „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej warunki do spędzania wolnego czasu w abstynencji”:

3. "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych:
a) Wspieranie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin,
b) Wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin."


Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 28 lutego 2019 roku (czwartek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany.