Poniedziałek, 25 września 2023. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Konsultacje społeczne w sprawie współpracy miasta z NGO

2019-01-29 10:10:42 (ost. akt: 2019-01-29 10:12:42)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/475/2018 Rady Miasta Malborka z dnia 11 października 2018 r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019.

Konsultacje odbędą się od 6 do 7 lutego br. w formie przyjmowania opinii i uwag w wersji papierowej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin składania opinii i uwag to również 06-07 lutego br.

Zarządzenie burmistrza z dnia 28 stycznia br. wraz z w/w projektem uchwały oraz formularz zgłoszenia opinii lub uwagi dostępne są TUTAJ