Poniedziałek, 22 lipca 2024. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

II spotkanie członków Rady Gospodarczej

2019-01-14 10:17:03 (ost. akt: 2019-01-14 10:27:23)

10 stycznia 2019 r. odbyło się drugie robocze spotkanie Członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego oraz zaproszonego gościa pana Piotra Banasika - lokalnego artysty, twórcy między innym statuetki konkurs Malborski Mistrz Biznesu.

Zgodnie z przyjętym porządkiem spotkania, w punkcie pierwszym porządku, pani Aleksandra Bychowska z Wydziału Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta przedstawiała aktualny stan Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Malborka. W poprzedniej kadencji procedowano łącznie 8 planów miejscowych. Szczególną uwagę zwróciła na plan dla dzielnicy Kałdowo, który był procedowany przez 3 lata. W niektórych przypadkach jest do bardzo złożona procedura z uwagi na obszar, jaki plan obejmuje oraz konsultacje społeczne i oczekiwania późniejszych zapisów w tym planie. Poinformowała także
o nowych wnioskach, które wpłynęły do Urzędu. Dotyczą one między innymi zmian w planie dla terenów Malborskiej Fabryki Obrabiarek PEMAL S.A. oraz zmiany funkcji i zapisu w MPZP Malbork Rejon Centrum.
Stosownie do złożonych wniosków oraz prośby burmistrza Rada Gospodarcza jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała rozpoczęcie procesów procedowania planów.

Kolejnym tematem spotkania była propozycji współpracy w zakresie zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Malborka. Burmistrz Miasta zwrócił się z prośbą do Rady o rozważenie możliwości uczestniczenia we współfinansowaniu nowej miniatury zamku w Malborku. Jej obecny stan nie jest już ozdobą i atrakcją Malborka, a ciągłe jej naprawy pochłaniają corocznie coraz większe kwoty. Rada zaprosiła do współpracy pana Piotra Banasika, który w roku 2015 był autorem statuetki w konkursie o nagrodę Burmistrza Miasta Malborka - Malborski Mistrz Biznesu. Uczestnicy spotkania, na podstawie przygotowanego małego fragmentu miniatury mogli zobaczyć jaką techniką nowa miniatura miałaby powstać. Pani Beata Stawarska - wicedyrektor Muzeum Zamkowego i członek Rady zadeklarowała wszechstronną pomoc w dostarczeniu informacji, aby nowy projekt posiadał jak największą liczbę szczegółów. W technice budowy będą wykorzystane: beton, cegła, stal nierdzewna. Członkowie Rady zadeklarowali wsparcie finansowe i jej najniższą kwotę dla jednego przedsiębiorcy - 1000 zł. Każdy z przedsiębiorców zarówno będący w Radzie Gospodarczej a także pozostali przedsiębiorcy mogą uczestniczyć w tym projekcie. Przy nowej miniaturze powstanie tablica z nazwami fundatorów. Zachęcamy zatem do współpracy. Kontakt w tej sprawie: Zbigniew Charmułowicz tel. 885 689 993 e-mail: charmulowicz@um.malbork.pl

Na zakończenie spotkania odbyły się warsztaty, prowadzone przez panią Beatę Rychcik (Studio Socjoedukacji) członka Rady. Celem warsztatów było zebranie propozycji formy pracy rady na rok 2019 z uwzględnieniem tematyki spotkań.
Zebrane informacje zostaną wykorzystanie do opracowania planu działania rady na b.r. .