środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

I LO im. Henryka Sienkiewicza z Brązową Tarczą w Rankingu Perspektyw

2019-01-14 09:45:59 (ost. akt: 2019-01-17 09:37:26)

10 stycznia 2019 roku w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej zostały ogłoszone wyniki XX jubileuszowego Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018. Nagrodzonym szkołom gratulowali m.in.: parlamentarzyści, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Maciej Kopeć, rektorzy i prorektorzy szkół wyższych, dyrektorzy OKE, reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, przedstawiciele władz samorządowych i edukacyjnych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY jest dla każdej szkoły zasłużonym powodem do dumy. Zgodnie z przyjętym przez Fundację Edukacyjną Perspektywy zasadami wyróżnione szkoły mają prawo używać tytułu honorowego „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązowej” Szkoły 2018 i związanego z tym graficznego znaku jakości.

- Mamy zaszczyt poinformować, że nasza szkoła zdobyła Brązową Tarczę (do Srebrnej zabrakło nam tylko cztery miejsca) jako jedyna ze szkół w powiecie malborskim. Mieliśmy już taką tarczę w 2014, 2015, 2016 roku. Ostatnio byliśmy na 47.miejscu w województwie pomorskim, natomiast teraz jesteśmy na miejscu 29. To naprawdę duże wyróżnienie, z którego bardzo się cieszymy, zwłaszcza że skład Kapituły był bardzo znaczący - informuje dyrekcja I LO.


Skład Kapituły:

Przewodniczący
• Prof. dr hab. Jan Łaszczyk, przewodniczący Kapituły Rankingu, b. rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Gospodarz:
• prof. Stefan Kwiatkowski – rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Komisja ds. Kształcenia KRASP 
• prof. Anna Wypych-Gawrońska – rektor Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
• prof. Bohdan Macukow – Politechnika Warszawska
Przedstawiciele komitetów głównych olimpiad
• Halina Limanówka – Wiedzy o Żywieniu i Żywności
• Magdalena Dąbrowska – Języka Rosyjskiego
• dr Małgorzata Falencka-Jabłońska – Wiedzy Ekologicznej
• dr Takao Ishikawa – Biologicznej
• Janusz M. Kowalski – Wiedzy Technicznej
• Małgorzata Sikorska – Geograficzna
• prof. Marek Orlik – Chemiczna
• dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek – Języka Francuskiego
• prof. Andrzej Radecki – Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
• Andrzej Szymczak – Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej
• dr Mariusz Włodarczyk – Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności
• prof. Andrzej Sołtan – Astronomiczna
• Jan Wawrzyniak – Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich
• dr inz. Magdalena Kruk – Wiedzy i Umiejętności Budowlanych
• Anna Sienkiewicz-Rogowska – Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
• dr inż. Bogusław Wiśniewski – Wiedzy Elektrycznej Okręgowe Komisje Egzaminacyjne
Dyrektorzy OKE
• Anna Frenkiel – Dyrektor OKE w Warszawie
• Lech Gawryłow – Dyrektor OKE w Krakowie
• Jolanta Gołaszewska – Dyrektor OKE w Łomży
• Marcjanna Klessa – Dyrektor OKE Poznań
• Irena Łaguna – Dyrektor OKE w Gdańsku
• Piotr Świędrych – Dyrektor OKE we Wrocławiu
• Danuta Zakrzewska – Dyrektor OKE w Łodzi
• Robert Wanic – Dyrektor OKE w Jaworznie
Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Roksana Tołwińska – Zastępca Dyrektora w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji
• Agnieszka Mokrogulska – Główny Specjalista, Departament Podręczników, Programów i Innowacji
Fundacja Edukacyjna Perspektywy
• Waldemar Siwiński – Prezes Zarządu