Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Ograniczenia w ruchu na DW 515 (objazd przez Sztum)

2019-01-09 09:09:32 (ost. akt: 2019-01-09 09:15:41)

W związku z realizowaną inwestycją „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 515 – odc. I od granicy m. Malbork do m. Grzymała” ze względu na bezpieczeństwo użytkowników drogi wprowadzono ograniczenia w ruchu dla pojazdów poruszających się drogą wojewódzką nr 515 na rozbudowywanym odcinku drogi. Wprowadzone ograniczenia w ruchu wynikają z konieczności wykonania głębokich wykopów pod nową konstrukcję drogi oraz podyktowane są względami zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się drogą.

Objazdy zostały wyznaczone drogami krajowymi nr 22, 55 oraz drogą wojewódzką nr 517.

Trasa objazdu została pokazana na załączniku graficznym i przebiega następująco:
Tropy Sztumskie - DW517 - Sztum - DK55 – Malbork - DK55 - DK22 - DW515

Na rozbudowywanym odcinku drogi Wykonawca będzie prowadził roboty drogowe w sposób umożliwiający dojazd do posesji, przejazd komunikacji zbiorowej, zaopatrzenia do funkcjonujących na terenie budowy zakładów czy instytucji, przejazd służb ratowniczych i komunalnych.

Wprowadzona organizacja ruchu będzie obowiązywać w okresie od 07.01.2019r. do 31.10.2019r.
http://m.82-200.pl/2019/01/orig/informacja-o-utrudnieniach-2-4031.jpg