Poniedziałek, 20 marca 2023. Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego

Konsultacje "Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka na rok 2019"

2019-01-08 10:12:30 (ost. akt: 2019-01-08 10:20:37)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu "Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka na rok 2019".

Konsultacje będą trwały od 16 do 17 stycznia br. do godz. 15:00. Termin składania opinii osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną we wskazanym powyżej terminie w siedzibie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku, ul. Nowowiejskiego 48, cpu@cpu.malbork.pl .

Ze szczegółami konsultacji i w/w programem można zapoznać się TUTAJ