Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w latach 2019-2021

2019-01-02 15:41:20 (ost. akt: 2019-01-02 15:46:23)

W dniu dzisiejszym (02.01) Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt.:

„Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych jako miejsca inkubowania, aktywizowania i wsparcia organizacji pozarządowych w latach 2019-2021” - szczegół znajdziesz TUTAJ

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 24 stycznia 2019 roku (czwartek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzedniego konkursu, zawierają istotne zmiany.