Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Rok działalności Muzeum Miasta Malborka

2019-01-02 13:57:26 (ost. akt: 2019-01-02 14:02:57)

Równo rok temu swoją działalność rozpoczęło Muzeum Miasta Malborka. Tak pierwsze 12 miesięcy pracy jednostki podsumowuje dyrektor - Dorota Raczkowska.

http://m.82-200.pl/2019/01/orig/kolarz-1-rok-4013.jpg
2 stycznia 2019 roku mija pierwszy rok działalności Muzeum Miasta Malborka. To rok wytężonej pracy całej kadry Muzeum.

Pierwsze miesiące upłynęły nam na sformalizowaniu instytucji, nadaniu niezbędnych numerów NIP, REGON, kont bankowych, realizacji procesu przejęcia budynku przy ulicy Kościuszki 54, zaplanowaniu działań Centrum Informacji Turystycznej na wzmożony ruch w sezonie, podpisaniu niezliczonej ilości umów na dostarczanie mediów i obsługę bieżącej działalności.

Już w lutym rozpoczęliśmy akcję „Robimy Muzeum Razem” mającą na celu pozyskanie pamiątek, fotografii i dokumentów od mieszkańców Malborka. Do naszego archiwum niemalże każdego dnia dokładana jest jakaś „perełka”.
W tym samym czasie grupa wolontariuszy skupiona wokół Muzeum rozpoczęła pracę nad wstępnym spisaniem archiwum byłych mieszkańców Marienburga, przywiezionym z Hamburga, a także nad tworzeniem pierwszej, inauguracyjnej wystawy, którą otworzyliśmy ją dla Państwa16 czerwca 2018 roku. Od czerwca do grudnia wystawę „Miasto Ludzi. Ludzie Miasta”, prezentującą sylwetki mieszkańców przedwojennego i powojennego Malborka oraz ich trud włożony w jego rozwój, odwiedziło blisko 2000 osób.

Od czerwca działa nasz dział edukacji muzealnej. W lipcu i w sierpniu zrealizowaliśmy dwa turnusy półkolonii dla dzieci „Wakacje w Muzeum, w których udział wzięło łącznie 40 osób. Opracowaliśmy i realizujemy programy lekcji muzealnych dla grup przedszkolnych i klas szkolnych, w trzech przedziałach wiekowych. Dotychczas w lekcjach udział wzięło 45 grup, a więc ponad 900 dzieci. W jedną niedzielę w miesiącu realizujemy zajęcia pod nazwą „Niedziela w Muzeum. Eksponaty od podszewki” podczas których całe rodziny biorą udział w specjalnie opracowanym programie animacji kulturalno-historycznej. W 2018 roku odbyło się 6 takich spotkań, w których uczestniczyło łącznie łącznie około 140 osób.

We wrześniu zorganizowaliśmy pierwszy Malborski Dzień Przędzenia, jako próbę zachęcenia malborczyków do przypomnienia sobie jednego z ginących zawodów. Do ogrodu przy Muzeum zaprosiliśmy prządki z różnych stron Polski, przygotowaliśmy warsztaty dla dzieci i dorosłych. W jednodniowym wydarzeniu wzięło udział około 500 osób.

Mimo krótkiego stażu instytucji, możemy pochwalić się realizacją aż 3 projektów ze środków zewnętrznych. Realizujemy dwuletni projekt „Mistrz Tradycji. Ceramika żuławska w Malborku” finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakończyliśmy realizację projektu „Jestem Polakiem. Jestem Żuławiakiem” dotowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.”. W ramach projektu zorganizowaliśmy konferencję popularno-naukową, trzy konkursy dla mieszkańców Malborka, zajęcia ceramiczne podczas których powstała „fajansowa ściana” złożona z namalowanych przez mieszkańców fliz, oraz wernisaż prac konkursowych i koncert jazzowy. Aktualnie kończymy realizację utworzenia dokumentacji rewaloryzacji ogrodu Muzeum ze środków Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego. Projekty łącznie otrzymały dofinansowanie w wysokości 89900 zł.
Oprócz realizacji i planowania działań własnych Muzeum włączyliśmy się także w organizację wielu wydarzeń na terenie Malborka: Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja), obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizację konkursu Perły Malborka i obchodów 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety.

Muzeum zaistniało także na rynku wydawniczym. W czerwcu wydaliśmy książkę pt.”Bedeker 1845-1945” autorstwa Ryszarda Rząda. Książka cieszy się dużą popularnością wśród czytelników. Mamy także opracowaną stronę graficzną instytucji – wybraliśmy logo Muzeum, stworzyliśmy stronę www.muzeum.malbork.pl oraz staramy się o częstą aktualizację zakładki na portalu społecznościowym Facebook.

Ważnym momentem dla instytucji było także powołanie Rady Muzeum Miasta Malborka, która została zatwierdzona przez Radę Miasta Malborka w dniu 26 kwietnia 2018 roku. W skład Rady Muzeum wchodzą osoby, które na co dzień stanowią głos doradczy i rozliczają merytoryczne działania instytucji.
By w pełni dbać o nasze zbiory i poprawnie je ewidencjonować zakupiliśmy także program ZEUS, który w pełni pomoże nam osiągać poprawne standardy opracowywania muzealiów. W chwili obecnej dostosowujemy funkcje programu do naszych potrzeb i wkrótce zaczniemy wprowadzenie do niego kolejnych zbiorów.
W celach edukacji kadry wzięliśmy udział w kilku wizytach studyjnych w innych Muzeach m.in. w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu, Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Archiwum Państwowym w Gdańsku. Zaprezentowaliśmy także ofertę naszego Muzeum skierowaną do dzieci podczas konferencji wyszehradzkiej „Muzealniaki” we Wrocławiu. W listopadzie gościliśmy w Muzeum dziennikarzy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Węgier, podczas wizyty studyjnej organizowanej przez Europejskie Centrum Solidarności w ramach programu „Pogranicze”.

Jako dyrektor jestem dumna z podjętych przez Muzeum działań. Uważam, że instytucja rozwija się prawidłowo, w szybkim tempie, pomimo bardzo ograniczonego finansowania od Miasta Malborka. W pierwszym roku działalności nasze przychody osiągnęły poziom 1/3 dotacji z miasta. Opracowana przeze mnie trzyletnia koncepcja rozwoju instytucji została zrealizowana podczas pierwszego roku, pomimo mojej pracy na pół etatu.

Mam nadzieję, że Muzeum nie zwolni tempa. Rok 2019 to czas, w którym postaram się o przygotowanie merytoryczne stałej wystawy. Otwarcie takiej wystawy to długotrwały, pracochłonny i niezwykle kosztowny proces. Wstępna organizacji stałej wystawy to koszt około miliona złotych. Takie środki stanowią bazę przygotowania merytorycznego, plastycznego, technicznego wystawy, dopasowania wnętrz do ekspozycji oraz odpowiedniego zabezpieczenie zbiorów pod kątem konserwatorskim.

W najbliższym czasie czeka nas remont budynku oraz przygotowanie scenariusza wystawy. To dla mnie najważniejsze zadanie na kolejny rok, poza stałymi zadaniami edukacyjnymi i archiwistycznymi, które realizujemy w Muzeum na bieżąco.

W związku z Nowym Rokiem chciałabym złożyć wszystkim mieszkańcom Malborka życzenia wszelkiej pomyślności. Trzymajcie Państwo za nas kciuki i wspierajcie inicjatywę, z której wszyscy będziemy dumni, i za co podziękują nam następne pokolenia malborczyków.

Dyrektor Muzeum Miasta Malborka
Dorota Raczkowska