Piątek, 24 maja 2024. Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Grażyna Zawacka dziękuje za współpracę

2018-12-21 11:57:34 (ost. akt: 2018-12-21 14:01:51)

Od 1 stycznia 2019 r. Grażyna Zawacka nie będzie już pełniła funkcji dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku. Postanowiła nie przystąpić do konkursu, w którym funkcję tę powierzono Danucie Czop. Pani Zawacka nie żegna się jednak z biblioteką, w której będzie nadal pracować. Na zakończenie swojej kadencji za pośrednictwem portalu 82-200.pl dziękuje za współpracę:

„W związku zakończeniem mojej pracy na stanowisku dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku chciałabym bardzo serdecznie podziękować władzom miasta, dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych i kulturalnych oraz koleżankom i kolegom bibliotekarzom za otwartość i życzliwość wobec biblioteki. Wiele naszych działań nie byłoby możliwych bez naszej współpracy i udzielonego nam wsparcia.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję w stronę moich współpracowników, których codzienne zaangażowanie wspierało sprawną i skuteczną działalność biblioteki. Dzięki wspólnej pracy mogłyśmy poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów zrealizować wiele cennych inicjatyw. Zapoczątkowałyśmy działalność Mediateki, w której od kilku lat realizujemy wiele spotkań, spektakli, konkursów i warsztatów zachęcając do odwiedzania biblioteki i czytania książek, zwłaszcza młode pokolenie. Dzięki Waszemu wsparciu i tworzeniu miłej, przyjaznej atmosfery, łatwiej mogłam rozwiązać pojawiające się problemy.

Dziękuję także wszystkim czytelnikom, przyjaciołom naszej biblioteki za wspólnie spędzony czas, za Państwa życzliwość, dobre słowo i liczne korzystanie z naszej oferty. Wasza obecność sprawia, że nasze działania mają sens i czujemy się potrzebni.

Nowej Pani Dyrektor życzę wytrwałości i sukcesów w codziennej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wszystkim Państwu życzę Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku.

Grażyna Zawacka
Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku"