Sobota, 3 czerwca 2023. Imieniny Anatola, Leszka, Tamary

Dodatkowe 24 miejsca przy przystani żeglarskiej - Malbork z dofinansowaniem

2018-12-21 10:36:43 (ost. akt: 2018-12-21 11:16:48)

Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Pętla Żuławska - rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku" realizowanego w ramach przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.

W ramach projektu rozbudowana zostanie przystań żeglarska „Park Północny" w Malborku. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowych pomostów pływających połączonych do istniejącej infrastruktury, co zwiększy liczbę miejsc postojowych o 24 szt.

Projekt stanowi element przedsięwzięcia strategicznego „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej" który stanowi rozwinięcie i niezbędne dopełnienie projektu pt. „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I". Celem projektu jest polepszenie spójności powstałego w efekcie realizacji poprzedniego przedsięwzięcia produktu turystycznego oraz zwiększenie dostępności szlaku od strony wód śródlądowych. Dotychczas posadowiono pomosty pływające wraz z trapami dojściowymi i odnogami cumowniczymi oraz umocniono brzeg wraz z pochylnią.

Projekt zakłada budowę 5 pomostów pływających na 24 miejsca postojowe, wyposażenie pomostów w 3 bramki wejściowe stalowe i pompę nieczystości, montaż wyposażenia: 13 Y-bomów z chodnią z deski kompozytowej, 4 piedestałów wodno-elektrycznych, 40 knag cumowniczych, 2 drabinek wyłazowych, montaż światła nawigacyjnego na zwieńczeniu pomostu oraz monitoringu.
Ponadto w projekcie zaplanowano działania promocyjne projektu (tablice informacyjne, promocyjne oraz aktualizację tablic tzw. żagli) oraz promocję
produktu turystycznego.

Okres realizacji projektu od: 2019-04-01 do: 2020-11-30

Wartość: 857 052,70, dofinansowanie 85% z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przystań żeglarska w Parku Północnym (materiał Piotr Jurczyk):