Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2019

2018-12-18 14:35:03 (ost. akt: 2018-12-18 14:41:00)

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Prowadzenie Malborskiego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Malborka”

TREŚĆ KONKURSU

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 10 stycznia 2019 roku (czwartek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzedniego konkursu, zawierają istotne zmiany.