Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Dotacje dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w roku 2019

2018-12-14 13:40:43 (ost. akt: 2018-12-14 13:46:24)

W dniu dzisiejszym Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarte konkursy ofert:

1. na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności pożytku publicznego, tj. ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej:

2. na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie Miasta Malborka w roku 2019”:

Oferty należy składać w Sekretariacie Burmistrza Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, pok. 115 (I p.) w terminie do dnia 08 stycznia 2019 roku (wtorek), do godz. 15:30. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Malborka. Oferty złożone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany. W przypadku składania kilku ofert, każdą z nich należy złożyć w osobnej, opisanej, zamkniętej kopercie - zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu.