Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu malborskiego

2018-12-13 14:13:39 (ost. akt: 2018-12-13 14:16:30)

12 grudnia 2018 odbyło się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu malborskiego, poniżej relacja z wydarzenia.

Szczególną częścią nowego systemu wspomagania szkół oraz innych instytucji oświatowych są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Zasadniczym ich celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli z różnych placówek. Na powodzenie i efektywność działania bibliotek poza czynnikami materialnymi, technicznymi i finansowymi, ważny wpływ mają ludzie, ich umiejętności, kompetencje zawodowe, sprawność oraz wyznawane wartości. Istotne są także relacje między nauczycielami bibliotekarzami, forma organizacji ich pracy oraz role jakie pełnią w zespole.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia w Malborku wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku zorganizowały 12 grudnia 2018 r. pierwsze spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu malborskiego poświęcone propagowaniu czytelnictwa poprzez organizację Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Jak nie czytam jak czytam”. Spotkanie odbyło się w bibliotece ZSP nr 3 przy Alei Wojska Polskiego 502 w Malborku. Gospodarzami wyjątkowego spotkania były p. Agnieszka Runewicz-Burczyk i Małgorzata Pilipiec.

W programie szkolenia omówiono następujące tematy : Ocenę pracy nauczyciela bibliotekarza w świetle nowych przepisów; Szkolenia - jako źródło inspiracji w codziennej pracy bibliotekarza; „Wędrujące wystawy” jako dobry przykład współpracy międzybibliotecznej oraz swoimi doświadczeniami bibliotekarskimi na tle różnych placówek oświatowych podzieliła się p. Leokadia Prędota.
W trakcie spotkania przedstawiono przedsięwzięcia realizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 we współpracy z Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filia w Malborku wraz z szkołami i przedszkolami malborskimi w ramach obchodów Pomorskich Dróg do Niepodległej 1918-1920 2018-2020, związanych z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.
Podczas spotkania społeczność bibliotekarzy także pożegnała wieloletniego koordynatora sieci p. Marlenę Majkę odchodzącą na emeryturę. Koleżanki podziękowały p. Marlenie za wieloletnią pracę, serce włożone w edukację czytelniczą. Wielokrotnie życzono delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich pasji i marzeń. Na ręce p. Marleny został złożony pamiątkowy upominek oraz kwiaty. Gościem specjalnym była także Marta Falkowska - żuławska poetka. Przygotowała pożegnalny utwór dla naszej emerytki. Wiersz wśród zebranych poruszył wiele emocji i zmusił do refleksji. Pani Marta jak zwykle zauroczyła wszystkich swoją szczerością, spontanicznością i bijącym od niej ciepłem. Wiersz opowiadał o poezji, prozie życia i o uczuciach, jaki towarzyszyły p. Marlenie na bibliotekarskich ścieżkach.

Koleje spotkanie sieci odbędzie się już w lutym 2019r. będzie poświęcone programowi Ekonomia na co dzień - zajęć z doradztwa zawodowego i edukacji finansowej.

Fot. p. Wanda Makara i p. i Małgorzata Pilipiec
http://m.82-200.pl/2018/12/orig/biblio3-3964.jpg