Poniedziałek, 22 lipca 2024. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

II sesja VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka

2018-12-13 14:02:54 (ost. akt: 2018-12-13 14:11:13)

17 grudnia 2018 roku o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta odbędzie się II sesja VIII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały o sprawie uzupełnienia składu osobowego Młodzieżowej Rady Miasta - ślubowanie radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji problemowych.
6. Przyjęcie planu pracy MRM na pierwszy rok kadencji.
7. Przyjęcie sprawozdań:
- spraowzdanie z konkursu plastycznego “Polska w Moich Oczach”
- spraowzdanie z konkurusu literackiego “ Czym dla Mnie jest Patryiotyzm”
- sprawozdanie z turnieju szachowego
- sprawozdanie z warsztatów z MORENĄ
- sprawozdanie z ogólnopolskiego kongresu Dialogu Usystematyzowanego
- sprawozdanie z konferencji Forum Młodych 2018
- sprawozdanie z kongresu Ideathon
- sprawozdanie z wyjścia do domu dziecka
- sprawozdanie z festynu „Razem dla Hani”
- sprawozdanie „Dzwonek na obiad”
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
9. Komunikaty i wolne wnioski.
10. Zakończenie sesji.