Niedziela, 26 marca 2023. Imieniny Dory, Olgi, Teodora

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - rewitalizacja

2018-12-04 10:18:30 (ost. akt: 2018-12-04 10:24:58)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące omówienia zebranych uwag i potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji, które odbędą się w dniu 11 grudnia br .w punkcie konsultacyjnym w zakresie działań rewitalizacyjnych w Spółdzielni Socjalnej „Fabryka Inicjatyw” na ul . Grunwaldzkiej 16-18.

- od godz. 16.00 do godz. 17.00 – przedstawienie uwag mieszkańców dotyczących zagospodarowania podwórek w kwartale ulic: Sienkiewicza, Orzeszkowej, Sikorskiego, Reymonta
- od godz. 17.00- 18.00- przedstawienie uwag dotyczących rewaloryzacji przestrzeni ul. Grunwaldzkiej i Placu 3 Maja
- od godz. 18.00-19.00- przedstawienie uwag dotyczących rewaloryzacji skweru przy ul. Reymonta


Zebrane uwagi są propozycją wypracowaną wspólnie z mieszkańcami na wcześniejszych spotkaniach konsultacyjnych w miesiącu wrześniu i październiku b.r. dotyczącą zagospodarowania przestrzeni w obszarze rewitalizacji. Jest to końcowe spotkanie podsumowujące planowane przedsięwzięcia. Wypracowane wnioski będą podstawą do stworzenia programu funkcjonalno-użytkowego i realizacji tych zadań w 2019 roku.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „ Malbork na „+”- rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta