Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

II sesja Rady Miasta Malborka

2018-11-23 11:06:16 (ost. akt: 2018-11-23 11:08:09)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

30 listopada 2018 r. o godz. 9.00 odbędzie się II sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapytania i interpelacje radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie:
a) powołania Komisji Rewizyjnej, ref. Przewodniczący Rady,
b) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka, wybranych w tajnym głosowaniu,ref. Przewodniczący Rady;
c) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ref. Przewodniczący Rady;
d) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Malborka, wybranych w tajnym głosowaniu ref. Przewodniczący Rady;
e) powołania Komisji Finansów i Rozwoju Miasta, ref. Przewodniczący Rady;
f) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Malborka, wybranych w tajnym głosowaniu ref. Przewodniczący Rady;
g) powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji, ref. Przewodniczący Rady;
h) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji Rady Miasta Malborka, wybranych w tajnym głosowaniu, ref. Przewodniczący Rady,
i) powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,ref. Przewodniczący Rady,
j) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Miasta Malborka, wybranych w tajnym głosowaniu, ref. Przewodniczący Rady,
k) powołania Komisji Spraw Społecznych, ref. Przewodniczący Rady,
l) powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka,wybranych w tajnym głosowaniu, ref. Przewodniczący Rady,
m) zmiany do budżetu Miasta na 2018 rok – X zmiana ref. Małgorzata Pilarska-Downar, Skarbnik Miasta;
n) zmiany do budżetu Miasta na 2018 rok – XI zmiana ref. Małgorzata Pilarska-Downar, Skarbnik Miasta;
o) przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Malborka po roku 2016 na lata 2016 – 2017” ref. Agmieszka Orłowska,EKOSTRATEG Sopot, B. Kozicka nacz. wydz. GKO.
p) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady,
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Komunikaty i wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.