środa, 1 lutego 2023. Imieniny Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego

Kolejne wcielenie w szeregi 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Malborku a przysięga w Słupsku

2018-11-09 10:41:08 (ost. akt: 2018-11-09 10:48:06)

Kolejni żołnierze zasilą 7 Pomorską Brygadę Obrony Terytorialnej. W Malborku ponownie odbędzie się wcielenie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej.

W najbliższą sobotę, 17 listopada, w 71 batalionie lekkiej piechoty w Malborku odbędzie się kolejne wcielenie żołnierzy WOT na Pomorzu. Wcielenie to pierwszy dzień tzw. „szesnastki”: 16-dniowego szkolenia podstawowego, które jest prowadzone w systemie ciągłym. Udział w nim wezmą osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. Tego samego dnia pełnienie służby rozpoczną ci, którzy złożyli przysięgę wojskową po 1991 roku – oni przejdą szkolenie ośmiodniowe.

Pierwszy dzień wcielenia to przyjęcie, umundurowanie oraz dokonanie wszystkich czynności ewidencyjnych. Następnie żołnierze udadzą się do Słupska, gdzie rozpoczną ćwiczenia praktyczne. Podczas 16 dni szkolenia instruktorzy położą szczególny nacisk na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania na polu walki, przetrwania w trudnych warunkach, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy też orientacji topograficznej. W ostatnim dniu żołnierze OT pełniący TSW odbędą egzamin końcowy na tzw. pętli taktycznej. Szkolenie zakończy się uroczystą przysięgą wojskową na terenie 7 Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku, podczas której żołnierze wypowiedzą słowa roty oraz z dumą wykrzykną, że pozostają "Zawsze gotowi, zawsze blisko’’, by pomagać lokalnej społeczności, swojej małej ojczyźnie.

Mając na uwadze, że niemal co szósty żołnierz ma specjalność związaną z medycyną, warto pochylić się nad ofertą jaką Wojska Obrony Terytorialnej przygotowały dla pielęgniarek i pielęgniarzy. Dzięki służbie w WOT uzyskają oni możliwość wzięcia udziału w kursach specjalistycznych, które obejmą między innymi: kursy "wkłucia doszpikowe – zaawansowane techniki ratujące życie"; kursy doskonalące z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece przedszpitalnej; kursy USG FAST w urazach; kursy doskonalące z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu. W ramach dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego zapewniona zostanie możliwość odbycia: szkoleń specjalizacyjnych (specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób pracujących w zawodzie co najmniej 2 lata w okresie ostatnich 5 lat); kursów kwalifikacyjnych (w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny – dla osób posiadających co najmniej 6-miesiećzny staż pracy w zawodzie) oraz innych kursów specjalistycznych o dokształcających. Oferta ta będzie skierowana dla pielęgniarek i pielęgniarzu czynnych zawodowo posiadających prawo wykonywania zawodu. Istnieje również możliwość dofinasowania lub zwrot kosztów studiów wyższych licencjackich oraz magisterskich na kierunku pielęgniarstwo. Wsparcie obejmowałoby okres kształcenia w czasie pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej.

Obecnie w WOT służbę pełni 13,6 tys. żołnierzy, w tym 11,2 tys. ochotników oraz 2,4 tys. żołnierzy zawodowych. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. ,,mapa drogowa’’ budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie 10 tys. rocznie; oznacza to, że na koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy. Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT. Dowódca 7 PBOT kmdr Tomasz Laskowski, wywodzący się z Wojsk Specjalnych, pełnił służbę w JW FORMOZA i stanowi najlepszy przykład wykorzystania umiejętności i wiedzy, które to zostały przekazane podczas szkolenia przyszłych żołnierzy OT.

Rekrutacja do Wojsk Obrony Terytorialnej na Pomorzu nadal trwa. Chętni do pełnienia służby w WOT powinni zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień, gdzie będą mogli złożyć wniosek oraz uzyskać potrzebne informacje o kolejnych etapach rekrutacji. Z początkiem nowego roku rozpocznie się formowanie 73 batalionu lekkiej piechoty w Słupsku.

Maciej Szalbierz
7 PBOT
http://m.82-200.pl/2018/11/orig/dsc0085-3803.jpg