Poniedziałek, 20 marca 2023. Imieniny Joachima, Kiry, Maurycego

„Malbork made inclusive” projekt w ramach ERASMUS + KA2

2018-10-30 08:27:09 (ost. akt: 2018-10-30 08:34:20)
Na zdjęciach od prawej: Justyna Piłat - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku, prof. Justyna Siemionow - Wydział Spraw Społecznych UG, Erling Zanfeld - Maleriforetagen i Vast z Goteborga, Aleksandra Kapejewska - dyrektor Malborskiego Centrum Kultury

Na zdjęciach od prawej: Justyna Piłat - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku, prof. Justyna Siemionow - Wydział Spraw Społecznych UG, Erling Zanfeld - Maleriforetagen i Vast z Goteborga, Aleksandra Kapejewska - dyrektor Malborskiego Centrum Kultury

W poniedziałek 29 października w Szkole Łacińskiej odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu z programu ERASMUS + KA2, który dotyczy włączenia społecznego młodych osób z grupy zagrożonej wykluczeniem.

Szczególną uwagę w projekcie przywiązuje się do prac artystycznych, których wykonanie ma zwiększać samoocenę uczestników, ich kompetencje społeczne, wpływać na poprawę ich wizerunku. „Malbork made inclusive”, bo taki jest tytuł projektu, powstał z inicjatywy Erlinga Zandfelda z organizacji Maleriforetagen i Vast z Goteborga w Szwecji, we współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Do udziału w przedsięwzięciu w charakterze partnerów prof. Justyna Siemionow z UG zaprosiła Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku i Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. To te dwie jednostki współpracować będą w organizacji warsztatów artystycznych dla wychowanków MOW i tworzeniu prac malarskich wielkoformatowych, które prezentowane będą w MCKiE i w różnych lokalizacjach na terenie Malborka od maja przyszłego roku. W tej właśnie sprawie podpisano dzisiaj list intencyjny. Jednocześnie podczas spotkania rozmawiano o możliwości zorganizowania w Malborku w budynku MCKiE - Szkole Łacińskiej - konferencji podsumowującej cały szerszy projekt szwedzkiego organizatora, w której uczestniczyć mają wszyscy partnerzy. Konferencja taka miałaby odbyć się w naszym mieście we wrześniu przyszłego roku. Gość ze Szwecji wyraził nadzieję, że ten pilotażowy wspólny projekt będzie dopiero początkiem dobrej współpracy między partnerami,a formułę założenia będzie można w kolejnych latach rozszerzać i pozyskiwać wspólnie kolejne środki na rozwój artystyczny młodzieży.
http://m.82-200.pl/2018/10/orig/mckie1-3752.jpg
informacja i zdjęcia: archiwum MCKiE