Piątek, 22 września 2023. Imieniny Maury, Milany, Tomasza

Punkt konsultacyjny na potrzeby rewitalizacji zaprasza na spotkania z pracownikami Urzędu Miasta Malborka

2018-10-29 11:22:52 (ost. akt: 2018-10-29 11:46:26)

W ramach projektu rewitalizacyjnego został otwarty punkt konsultacyjny na potrzeby rewitalizacji.

Jest on do dyspozycji mieszkańców obszaru witalizacji, ale także wszystkich , którzy interesują się rewitalizacją i chcą czynnie uczestniczyć w tym procesie. Docelowo punkt będzie uruchomiony w wieży ciśnień, a już od października mieści się w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw na ul. Grunwaldzkiej 16-18 ( była fabryka tytoniu). Punkt jest miejscem spotkań uczestników procesu rewitalizacji i miejscem udostępniania i przekazywania informacji na temat rewitalizacji w Malborku. W ramach punktu dyżurować będą konsultanci, których działania skupiać się będą wokół animowania działań rewitalizacyjnych w przestrzeni, gromadzenia pomysłów i potrzeb w zakresie rewitalizacji. Będzie to także miejsce bezpośredniego kontaktu mieszkańców z urzędnikami miejskimi i dialogu między nimi. Obiekt ma kształtować aktywne postawy lokalnej społeczności, uruchamiać potencjał mieszkańców . Ma pełnić także rolę integracji międzypokoleniowej przy realizacji wspólnych zadań.

- Chcielibyśmy z miesięczny wyprzedzeniem podawać informacje o planowanych dyżurach konsultantów, aby mieszkańcy mogli zaplanować sobie czas i odwiedzić nasz punkt - mówi Anna Olkowska-Jacyno kierownik Biura ds. rewitalizacji. W miesiącu listopadzie w każdy wtorek od godz. 12.00 do godz. 14.00 w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw na ul. Grunwaldzkiej czekają na mieszkańców obszaru rewitalizacji przedstawiciele Urzędu Miasta Malborka, którzy wspólnie z Państwem chcą wypracować jak najlepsze rozwiązania w rozpoczętym w Malborku procesie rewitalizacji. Będzie można przyjść, porozmawiać, zgłosić problem i poszukać razem rozwiązań. Każdy pracownik reprezentuje rożne obszary tematyczne, które wybrzmiały podczas konsultacji społecznych prowadzonych w ramach projektu rewitalizacyjnego. W miesiącu grudniu zaprosimy do punktu konsultacyjnego kolejnych przedstawicieli Urzędu Miasta . Być może od Państwa także wypłynie sugestia z kim chcielibyście się spotkać. Chcielibyśmy, aby dyżury przedstawicieli Urzędu Miasta na stałe wpisały się w godziny otarcia punktu konsultacyjnego w zakresie działań rewitalizacyjnych– dodaje Anna Olkowska-Jacyno.

Poniżej szczegółowy harmonogram dyżurów w listopadzie
6 listopada (wtorek)- od godz. 12.00 do godz. 14.00 - dyżur pełnić będzie Pani Monika Sasin – zastępca naczelnika wydziały inżynierii i pozyskiwania środków pozabudżetowych
13 listopada (wtorek) od godz. 12.00 do godz. 14.00- dyżur pełnić będzie Pani Anna Olkowska-Jacyno - kierownik biura ds. rewitalizacji
20 listopada (wtorek) od godz. 12.00 do godz. 14.00 - dyżur pełnić będzie Pan Tomasz Kosatka - zastępca komendanta Straży Miejskiej
27 listopada (wtorek) od godz. 12.00 do godz. 14.00- dyżur pełnić będzie Pani Izabela Rybczyńska - miejski konserwator zabytków

Zapraszamy mieszkańców do zadawania pytań, zgłaszania pomysłów i inicjatyw dotyczących rewitalizacji w każdym jej wymiarze- społecznym, inwestycyjnym, przestrzennym, środowiskowym. Chcemy aby wszystkie działania realizowane na obszarze rewitalizacji odbywały się poprzez partycypację z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, środowiskami około biznesowymi zapraszając do współpracy i wskazując możliwości i narzędzia jakie daje rewitalizacja.