Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

405 tys zł na projekt „Miasto Malbork dla rodziców - doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim”

2018-10-18 13:15:45 (ost. akt: 2018-10-18 14:03:41)

Miasto Malbork otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizacje projektu „Miasto Malbork dla rodziców - doposażenie i utrzymanie nowych miejsc w żłobku miejskim”.

Jest to projekt komplementarny z realizowanym w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”2018. Dostosowanie i wyposażenie budynku Żłobka Miejskiego „Szarotka” w Malborku z przeznaczeniem na utworzenie 14 nowych miejsc opieki

Wartość projektu opiewa na kwotę w wysokości 405 850,00zł.
Wartość dofinansowania 344 972,50zł, (85%)

Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 14 nowych miejsc opieki (komplementarnych z programem Maluch+) w istniejącym już Żłobku Miejskim „Szarotka” Utworzenie tych miejsc będzie możliwe poprzez dalsze dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń, wyposażenie placu zabaw oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania placówki.