Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

IX edycja konkursu o Nagrodę "Baszty Maślankowej"

2018-10-15 09:51:11 (ost. akt: 2018-11-05 14:21:44)
na zdjęciu widać dwa rodzaje statuetek nagrdy

na zdjęciu widać dwa rodzaje statuetek nagrdy

Malborskie Stowarzyszenie OŚ oraz Muzeum Zamkowe w Malborku zapraszają organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatu malborskiego do udziału w dziewiątej edycji konkursu o Nagrodę „Baszty Maślankowej”. Ideą konkursu jest docenienie wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska, wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie jest „sensem istnienia”.

Konkurs ma już dziewięcioletnią tradycję, a jego ideą jest integracja środowisk działających dla dobra wspólnego oraz wyrażenie podziękowań dla wolontariuszy działających na rzecz lokalnego środowiska.

"Celem jest wyróżnienie osób, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, instytucji oraz firm, dla których społeczne zaangażowanie ma sens szczególny" - informują organizatorzy – „Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, firmy i instytucje z Malborka oraz powiatu malborskiego.”

Nagrody będą przyznane przez niezależną Kapitułę, do której zostaną zaproszeni m.in. laureaci poprzednich edycji tej nagrody. Kapituła ta może zaprosić do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach przedstawicieli innych środowisk: biznesu, artystów, mediów itd.

Kategoria I: NAJLEPSZY PROJEKT - nagroda zespołowa dla organizacji pozarządowej/grupy nieformalnej lub instytucji za realizację akcji, programu, projektu na rzecz społeczności lokalnej (w różnych dziedzinach: pomocy i opieki społecznej, promocji zdrowia, różnych form edukacji, kultury, sportu itd.).

Kategoria II: OSOBOWOŚĆ NGO - nagroda indywidualna.

Kategoria III: MECENAT - wspólne działania na rzecz środowiska lokalnego - nagroda zespołowa dla przedsiębiorstwa (firmy) za wsparcie akcji, programu, projektu realizowanego we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

Kategoria IV: WOLONTARIUSZ - nagroda dla szczególnie zaangażowanego wolontariusza.

WAŻNE – do nagrody można zgłosić swoją organizację/członka/wolontariusza lub/i nominować inną. Nominować można więcej niż jedną osobę lub organizację we wszystkich kategoriach, wymagane jest jednak wypełnienie oddzielnych wniosków dla każdej.

Więcej na temat konkursu można przeczytać na os-malbork.blogspot.com oraz na stronach Miasta Malborka (www.malbork.pl) oraz Starostwa Powiatowego w Malborku (www.powiat.malbork.pl)

W załączeniu dokumenty związane z konkursem.
Bardzo prosimy o ich dokładne przeczytanie przed przesłaniem nominacji
- mailem na adres os.malbork@gmail.com do dnia 09 listopada 2018 roku, do godz. 23:59

Podpisane oryginały należy dostarczyć organizatorom do Punktu Organizacyjnego w miejscu organizacji Gali najpóźniej na pół godziny przed jej rozpoczęciem, czyli 15.11.2018 roku do godz. 17:30
lub
- w formie papierowej – zgłoszenie należy przynieść w kopercie do Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. T. Kościuszki 54 (parter) do dnia 09.11.2017 roku do godz. 18:00, w kopercie , koniecznie z napisem „KONKURS-BASZTA”

Z poważaniem
Waldemar Klawiński – koordynator projektu


Załączniki do pobrania:
- Ogłoszenie konkursu
- Regulamin konkursu
- Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej
- Wniosek o przyznanie nagrody MECENAT
- Wniosek o przyznanie nagrody PROJEKT
- Wniosek o przyznanie nagrody OSOBOWOŚĆ
- Wniosek o przyznanie nagrody WOLONTARIUSZ
- zał.6 - kryteria ocen