Piątek, 19 lipca 2024. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Kontynuacja konsultacji społecznych dla zadań na obszarze rewitalizacji

2018-10-08 13:03:53 (ost. akt: 2023-04-17 14:07:42)

Miasto Malbork zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące omówienia problematyki zagospodarowania następujących przestrzeni publicznych:

Rewaloryzacja skweru przy ulicy Reymonta w Malborku
Termin spotkania: 16.10.2018 godz. 16.30-17.30
Miejsce spotkania: Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw w Malborku, ul. Grunwaldzka 16-18.

Rewaloryzacja przestrzeni ulicy Grunwaldzkiej oraz obszaru Placu 3 Maja w Malborku
Termin spotkania: 16.10.2018 godz. 18.00-19.00
Miejsce spotkania: Spółdzielnia Socjalna Fabryka Inicjatyw w Malborku, ul. Grunwaldzka 16-18.

Zadania są kontynuacją prac realizowanych w ramach projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”. Warto przypomnieć, że 28 września br. odbyły się konsultacje społeczne, których przedmiotem było zaprezentowanie projektu budynku dla zadania „Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 43 w Malborku na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców” oraz zaproszenie mieszkańców do rozmowy na temat zagospodarowania podwórek w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego. Przestrzeń ul. Grunwaldzkiej i skweru przy ul. Reymonta to kolejne zadania, które będą wykonane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego – informuje Monika Sasin Z-ca Naczelnika Wydziału Inżynierii i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Malborka.

W listopadzie br. zaplanowano spotkania konsultacyjne dotyczące omówienia zebranych od mieszkańców pomysłów i potrzeb oraz określenia zadań możliwych do wykonania przez Urząd Miasta Malborka. W miesiącu grudniu zakończone zostaną prace związane z opracowaniem programów funkcjonalno-użytkowych, natomiast na początku roku 2019 ogłoszone zostaną przetargi na zaprojektowanie i wykonanie skonsultowanych z mieszkańcami zadań inwestycyjnych.

Wszystkie wymienione zadania są efektem realizacji projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg