Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Fabryka Inicjatyw poprowadzi punkt konsultacyjny w zakresie działań rewitalizacyjnych

2018-10-04 15:02:44 (ost. akt: 2023-04-17 14:08:12)

5 października br. Burmistrz Marek Charzewski podpisał umowę z Prezes Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw Anną Szade, na prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie działań rewitalizacyjnych.

Jednym z zadań wpisanych w Lokalny Program Rewitalizacji jest utworzenie punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji. Docelowo punkt będzie uruchomiony w wieży ciśnień, a już od października mieścić się on będzie w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw przy ul.Grunwaldzkiej (była fabryka tytoniu). Punkt będzie miejscem spotkań dla uczestników procesu rewitalizacji i miejscem udostępniania i przekazywania informacji na temat rewitalizacji w Malborku. W ramach punktu dyżurować będą konsultanci, których działania skupiać się będą wokół animowania działań rewitalizacyjnych w przestrzeni, gromadzenia pomysłów i potrzeb w zakresie rewitalizacji. Będzie to także miejsce bezpośredniego kontaktu mieszkańców z urzędnikami miejskimi i dialogu między nimi. Obiekt ma kształtować aktywne postawy lokalnej społeczności, uruchamiać potencjał mieszkańców. Ma pełnić także rolę integracji międzypokoleniowej przy realizacji wspólnych zadań. Planuje się także mobilne punkty konsultacyjne, tak aby każdy mieszkaniec obszaru miał szanse wypowiedzenia swoich uwag i spostrzeżeń do procesu rewitalizacji. Punkt prowadzony będzie w latach 2018-2020. Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców obszaru rewitalizacji, do odwiedzania tego miejsca.

Chcemy, aby było to miejsce inkubowania aktywnych postaw w kontekście procesu rewitalizacji, który rozpoczął się w mieście Ale także przybliżyć ten proces i zachęcić mieszkańców, organizacje pozarządowe, środowiska około biznesowe do współpracy, wskazując możliwości i narzędzia jakie daje rewitalizacja. Wszystkie działania realizowane na obszarze rewitalizacji będą odbywać się poprzez partycypację z mieszkańcami. Wspólnie z nimi będą wypracowywane przedsięwzięcia integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki. Pozwoli to na większą integrację mieszkańców oraz odbudowę więzi społecznych i międzysąsiedzkich. Działanie jest realizowany w ramach projektu „ Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka realizowany w ramach PRO Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg