Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

„W rodzinie siła” – nowy projekt społeczny dla dzieci i młodzieży

2018-10-01 12:00:00 (ost. akt: 2018-10-02 09:33:18)

Wspieranie rodziny i pomoc w jej właściwym funkcjonowaniu i wypełnianiu roli wsparcia dla dziecka to główne założenia projektu partnerskiego „W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich”, który jest realizowany od 1 września 2018 r przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

Wspieranie rodziny i pomoc w jej właściwym funkcjonowaniu i wypełnianiu roli wsparcia dla dziecka to główne założenia projektu partnerskiego „W rodzinie siła - rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malbork i gmin sąsiednich”, który jest realizowany od 1 września 2018 r przez Środowiskowy Dom Samopomocy i Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska .

Środki na realizację projektu Miasto Malbork wraz z partnerem pozyskało z Europejskiego Funduszu Społecznego województwa Pomorskiego. Z uczestnikami projektu i ich rodzicami spotkał się burmistrz Marek Charzewski.

W ramach wsparcia przeprowadzone zostaną działania o charakterze profilaktycznym zapobiegające i ograniczające występowanie dysfunkcji zachowań oraz wspierające rodziny, w tym szczególnie rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Projekt poprzez zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży obejmujące animacje środowiskową, socjoterapię i rozwój kompetencji kluczowych zakłada włączenie do działań integracyjnych dorosłych członków rodziny – rodziców, opiekunów prawnych, tak aby wesprzeć ich w prawidłowym procesie wychowania dziecka i organizacji czasu wolnego. Rodzice będą mogli skorzystać z grup wsparcia, zajęć edukacyjnych oraz wsparcia specjalistycznego: dietetyk, prawnik, psycholog.

Uczestnikami projektu są nie tylko rodziny i dzieci, ale także podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Malborku, którzy będą mogli skorzystać także ze wsparcia specjalistycznego oraz uczestniczyć w treningu samodzielności połączonym z wyjściami kulturalnymi.

Wartość całego projektu to kwota ok 2 mln zł przy 95 % dofinansowaniu ze środków EFS.