Czwartek, 28 września 2023. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Konsultacje społeczne - rewitalizacja

2018-09-25 08:55:22 (ost. akt: 2018-09-25 09:12:43)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza na konsultacje społeczne projektu budynku dla zadania Adaptacja zabytkowego budynku przy ul. Sienkiewicza 43 w Malborku na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców.

w trakcie realizacji projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.
Przedmiotem konsultacji będzie omówienie zakresu:
⦁ dokumentacji technicznej dla budynku przy ul. Sienkiewicza 43, która zmieni swoją funkcję na Placówkę Wsparcia Dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców.
⦁ zagospodarowania podwórek w kwartale ulic Sieniewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Sikorskiego.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

Termin i miejsce konsultacji
ul. Sienkiewicza 43
28 września 2018 godz. 17:00