środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Konsultacje społeczne na temat współpracy miasta z NGO

2018-09-18 13:42:17 (ost. akt: 2018-09-18 13:43:43)

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektów:

Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na rok 2019.

Zmiany Uchwały nr XXX/310/2017 Rady Miasta Malborka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami ze sfery pożytku publicznego na lata 2017-2021.

Konsultacje odbędą się w dniach od 26 do 28 września br. w formie przyjmowania opinii i uwag w wersji papierowej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. Termin składania opinii i uwag to 26-28 września br.

Zarządzenie burmistrza z dnia 17 września br. wraz z w/w projektami oraz formularz zgłoszenia opinii lub uwagi dostępne są TUTAJ