Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

XLVIII sesja Rady Miasta Malborka

2018-09-06 09:11:54 (ost. akt: 2018-09-06 09:17:15)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

13 września o godzinie 11:00 rozpocznie się XLVIII sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z działalności spółek za 2017 rok, których organem założycielskim jest Miasto Malbork.
5. Informacja o realizacji programu rewitalizacji miasta.
6. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Konserwatora Zabytków w celu ochrony zabytków w mieście. Informacja dotycząca ilości oraz tematyki spraw załatwianych przez mieszkańców w 2017 roku oraz informacja o udzielonych w 2017 roku dotacjach celowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla mieszkańców, informacja o możliwościach uzyskania pomocy finansowej od Konserwatora Zabytków.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu Miasta na 2018 rok – VII zmiana ref. Skarbnik Miasta Małgorzata Pilarska-Downar;
b) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Miasta Malborka w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały, ref. Lucyna Laskowska zastępca naczelnika wydz. RGP :
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.Informacja na temat protokołów XLV, XLVI, XVII sesji Rady Miasta Malborka.
11. Komunikaty i wolne wnioski.
12.Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja OKS - 11.09.2018 r. godz. 9.00
2. Komisja Spraw Społecznych - 11.09.2018 r. godz. 11.30
3. Komisja GKMiK - 11.09.2018 r. godz. 13.00
4. Komisja Fin.i Rozwoju Miasta - 11.09.2018 r. godz. 14.30