środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Ruszył projekt „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malborka i gminach sąsiednich”

2018-09-05 14:46:27 (ost. akt: 2018-09-05 15:17:49)

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska w partnerstwie z Miastem Malbork od 1 września rozpoczął realizację projektu „W rodzinie siła – rozwój usług społecznych na obszarze Miasta Malborka i gminach sąsiednich”. Realizatorem projektu ze strony miasta jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku.

Celem projektu jest wsparcie rodziny poprzez zapewnienie ciekawych i atrakcyjnych zajęć dla dzieci oraz młodzieży, usamodzielnianie osób niepełnosprawnych - podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, integracja rodzin i wsparcie specjalistyczne rodziców w wychowaniu dziecka. Projekt skierowany jest do 110 osób.

Na uczestników projektu czekają:
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w tym cotygodniowe spotkania animacyjne, warsztaty np. z robotyki, fotografii, ekspresji kulturalnej, wyjazdy turystyczne, obozy i zimowiska, spotkania z socjoterapeutą oraz specjalistyczne poradnictwo zależne od potrzeb uczestnika: logopeda, terapia pedagogiczna, dietetyk, psycholog itp.
- Rodzice będą mogli skorzystać z grup wsparcia, zajęć edukacyjnych oraz wsparcia specjalistycznego: dietetyk, prawnik, psycholog itp.
- Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystają ze wsparcia specjalistycznego oraz uczestniczyć będą w treningu samodzielności połączonym z wyjściami kulturalnymi.

W ramach wspólnych działań powstanie placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej prowadzona przez Hufiec ZHP Malbork oraz Poradnia Rodziny prowadzona przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Malborku ul. Jagiellońska 78 B.
http://m.82-200.pl/2018/09/orig/zdjecie-2-3481.jpg
Do udziału w projekcie zapraszamy dzieci i młodzież oraz ich rodziny z Miasta Malbork i sąsiednich gmin oraz osoby niepełnosprawne - podopiecznych ŚDS w Malborku i ich rodziny. Aby być uczestnikiem projektu nie potrzebne są żadne zaświadczenia, w tym z ośrodka pomocy społecznej.

Rekrutację od 20 września 2018 prowadzić będzie Hufiec ZHP Malbork w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone 17 września 2018 na stronach: https://www.facebook.com/stacja.gdanska.zhp/ oraz
https://sdsmalbork.bip.gov.pl/ i https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Malborku-124853908238356/

http://m.82-200.pl/2017/04/orig/20170328-090500-882.jpg
Urząd Miasta współpracuje z ZHP Chorągiew Gdańska już od marca 2017 roku. Na zdjęciu Burmistrz Miasta Malborka Marek Charzewski oraz hm. Artur Glebko Komendant ZHP Chorągiew Gdańska oraz Marek Boraczyński podpisują list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz zawiązania partnerstwa w projekcie rewitalizacyjnym.

O projekcie pisaliśmy już wcześniej:
Umowa na realizację projektu "W rodzinie siła" podpisana u marszałka

http://m.82-200.pl/2018/09/orig/stacja-3483.jpg
Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 6.2.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu to kwota: 1 934 797,20 zł i realizowany będzie w okresie od 01 września 2018 do 31 sierpnia 2020r.