Sobota, 1 kwietnia 2023. Imieniny Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

"Piątka" zaprezentowała działania placówki w zakresie promocji zdrowia

2016-12-21 13:34:57 (ost. akt: 2016-12-21 13:48:40)
promocja zdrowia w SP nr 5

promocja zdrowia w SP nr 5

20 grudnia br. w Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku odbyła się autoprezentacja działań placówki w zakresie promocji zdrowia. Malborska piątka już od 20 lat należy do sieci szkół promujących zdrowie. W okresie ostatnich 3 lat społeczność szkolna realizowała zadania w zakresie 4 standardów:

1.Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia
2.Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, pracowników, rodziców.
3.Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4.Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, pracowników oraz współpracy z rodzicami.

Placówka dokonała autoewaluacji w tym zakresie. Wykorzystała różne techniki i narzędzia badawcze – obserwację, analizę dokumentów, wywiady i badania ankietowe. Dzieci techniką „Narysuj i napisz” wykonywały rysunki i pisały prace na temat –„ Jak się czuję w mojej klasie”? W ten sposób zbadano klimat społeczny grup uczniowskich. Dokonano także oceny poszczególnych wskaźników wymienionych w arkuszach zbiorczych dla każdego standardu, sporządzono raport końcowy.

W spotkaniu uczestniczyli goście: Pan Marek Charzewski, Burmistrz Miasta Malborka, Pani Jolanta Leszczyńska – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Pani Teresa Burczyk – Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących Zdrowie przy Pomorskim Kuratorium Oświaty, Pani Agnieszka Cyrna z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku, Pani Bogusława Antonowicz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Malborku, Pani Dorota Ojdowska-Starzyk Prezes Fundacji Szkoła Otwartych Serc, przedstawiciele Szkolnej Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie.

Gości po szkole oprowadzały dzieci zapraszając ich m.in. na zajęcia sportowe z piłkami do żonglowania i ogromną piłką kid ball oraz na zajęcia z tutoringu. Zebrani mogli zobaczyć niezwykłą lekcję ciszy w grupie 3-4 latków metodą pedagogiki Marii Montessori, oraz dowiedzieć się od uczniów klasy 3a jak na nasze zdrowie wpływają sałatki wykonane z zielonych składników, czerwonych i żółto-białych. Z wielką ochotą kosztowali sałatek wykonanych przez dzieci w zespołach. Uczniowie tej klasy pokazali także, że umieją udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej.

Po krótkim spacerze po szkole, odbyła się autoprezentacja dokonań placówki w zakresie zdrowego stylu życia. Liderzy promocji zdrowia przedstawili informację o wynikach autoewaluacji a w tym efekty działań szkoły. Pokazali mocne strony szkoły i te wymagające ulepszenia. Uczestnicy obejrzeli dwa filmy o szkole – My i nasz szkolny świat oraz Szkoła Otwartych Serc.

Zdrowie i edukacja są ze sobą wzajemnie powiązane. Zdrowie jest zasobem dla edukacji: dobre zdrowie dzieci sprzyja uczeniu się, dobremu przystosowaniu do szkoły, osiągnięciom szkolnym i satysfakcji ze szkoły. Dobre zdrowie pracowników sprzyja wydajności i satysfakcji z pracy, realizacji zadań szkoły oraz służy dobremu samopoczuciu uczniów. Wdrażanie całościowego podejścia do promocji zdrowia w szkole jest procesem długotrwałym i ciągłym.

„O zdrowie trzeba dbać nie dlatego, że jest ważne ale dlatego, że bez zdrowia nic nie jest ważne”.

Spotkanie przebiegało w miłej, świątecznej atmosferze.


tekst: Elżbieta Sumowska, SP nr 5 w Malborku