Czwartek, 22 lutego 2024. Imieniny Małgorzaty, Marty, Nikifora

Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Wieży Ciśnień - filmik i prezentacja

2018-07-03 09:19:23 (ost. akt: 2023-04-17 14:09:37)

29 czerwca 2018 roku w budynku wieży ciśnień przy Placu Słowiańskim odbyły się konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji w ramach projektu Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

Obiekt będzie przeznaczony pod utworzenie placówki wsparcia dziennego w formule pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerów.

Podczas konsultacji szczegółowo omówiono planowaną inwestycję pod względem technicznym oraz funkcjonalnym z wykorzystaniem trójwymiarowej wizualizacji. Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność zachowania wystroju obiektu nawiązującego do jego historii. Inwestycja spotkała się z aprobatą mieszkańców uczestniczących w spotkaniach.

Zobacz prezentację na temat adaptacji wieży ciśnieńKliknij na zdjęcie, aby zobaczyć film z adaptacją wieży ciśnień


	http://m.82-200.pl/2018/07/orig/filmik-foto-3273.jpg

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg