Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

Konsultacje społeczne - budynek przy ul. Sienkiewicza 43

2018-06-29 12:36:52 (ost. akt: 2023-04-17 14:10:02)

W dniu 28 lipca 2018 roku w budynku przy ul. Sienkiewicza 43 odbyły się konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji w ramach projektu Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

Obiekt będzie przeznaczony pod utworzenie placówki wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej oraz poradni dla rodziców.

Podczas konsultacji szczegółowo omówiono planowaną inwestycję pod względem technicznym oraz funkcjonalnym. Mieszkańcy zwracali uwagę na konieczność zagospodarowania terenu wokół budynku, co będzie procedowane na dalszych etapach realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego.


http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg