Sobota, 3 czerwca 2023. Imieniny Anatola, Leszka, Tamary

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych: wieża ciśnień

2018-06-21 09:08:05 (ost. akt: 2018-06-21 15:26:47)

Burmistrz Miasta Malborka zaprasza na konsultacje społeczne dokumentacji projektowej dla zadania Adaptacja wieży ciśnień w Malborku na realizację zadań placówki wsparcia dziennego w formule pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerówopracowywanej w trakcie realizacji projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta .

Przedmiotem konsultacji będzie omówienie dokumentacji technicznej przygotowywanej dla budynku wieży ciśnień, która zmieni swoją funkcję na Placówkę Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerów.

Dodatkowo w budynku zaplanowano utworzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz kawiarnio – galerię.
Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

Termin i miejsce konsultacji:
Wieża ciśnień w Malborku, Plac Słowiański 15
29 czerwca 2018 godz. 13:30/15:30/17:00
http://m.82-200.pl/2018/06/orig/img-20180615-105615-01-3176.jpg