Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

Dotacje przyznane w ramach XV edycji Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego.

2018-06-11 13:10:54 (ost. akt: 2018-06-11 13:14:23)

Urząd Miasta Malborka ogłasza wyniki XV edycji Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego. W tym roku dotacje otrzyma 14 wnioskodawców.

O dotacje do lokalnych projektów realizowanych w ramach MPPL mogły ubiegać się grupy mieszkańców, komitety społeczne i organizacje pozarządowe.

Do pobrania:
Dotacje przyznane w ramach XV edycji Malborskiego Programu Partnerstwa Lokalnego.


Dotacje są przyznawane na działania typu:
- zakładanie i modernizacja na terenie miasta Malborka skwerów, placów zabaw, zieleni przyulicznej, parków i innych działalności (w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork);
- rekultywacja terenów przeznaczonych pod zieleń, remonty, urządzenie i budowa stanowiących własność Gminy Miejskiej Malbork obiektów publicznych lub użyczonych na rzecz Gminy Miejskiej Malbork celem wykorzystania dla potrzeb lokalnej społeczności;
- budowa i remonty drogowej infrastruktury technicznej- ulic, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych – w części należącej do Gminy Miejskiej Malbork;
- budowa i modernizacja obiektów infrastruktury sportowej.

Pula na sfinansowanie projektów w 2018 roku wynosi 200 000 zł. Maksymalna wysokość dotacji na jeden projekt nie może przekroczyć 30 000 zł. (70% wartości projektu), z wyjątkiem obiektów infrastruktury sportowej, w których ze względów technologicznych nie jest możliwe etapowanie inwestycji, dotacja może wynieść maksymalnie 100 000 zł.

Wkład własny musi stanowić min. 30% kosztów całego projektu i może być wniesiony w formie finansowej, rzeczowej i robocizny.