Wtorek, 21 maja 2024. Imieniny Jana, Moniki, Wiktora

XLIII sesja Rady Miasta Malborka

2018-06-08 08:19:50 (ost. akt: 2018-06-08 08:20:51)

14 czerwca o godzinie 9:00 w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 r.
5. Informacja o zaawansowaniu projektów, w ramach których realizowane są inwestycje dofinansowane ze środków pozabudżetowych w 2017 r do chwili obecnej.
6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Miejskiej Malbork – skuteczność windykacji od 2015 roku do stanu obecnego.
7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście za 2017 i I kwartał 2018 r. dotycząca:
- działań Komendy Powiatowej Policji w Malborku,
- ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń pożarowych w mieście,
- zabezpieczenie miasta na wypadek sytuacji kryzysowych,
- stanu sanitarnego miasta.
8. Zapytania i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2017 rok – IV zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska - Downar;
c) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Słupecka II” w południowej części miasta Malborka, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
d) w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Malborka do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
e) projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. nieruchomości gruntowych niezabudowanych, będących własnością Miasta Malbork, w zamian za objęcie udziałów w spółce, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska Nacz. Wydz. RGP;
f) w sprawie podwyższenia kapiału w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o., rej Roman Milanowski nacz. wydz. IZP;
g) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na rok 2018 na terenie Gminy Miasta Malbork, dyr. OSiR, Piotr Sadowski;
h) w sprawie zaliczenia części drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych, ref. Piotr Milewski;
i) w sprawie zmian w uchwale Rady Miasta Malborka Nr XXVII/275/13 z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie zasad nabywania, zbycia i obciążania nieruchomości, ref. radny Paweł Dziwosz.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Informacja na temat protokołu XLII sesji Rady Miasta Malborka.
12. Komunikaty i wolne wnioski.
13 . Zakończenie sesji.

Posiedzenia komisji:
1. Komisja GKM - 11.06.2018 r. godz. 14.00
2. Komisja Społecznych - 11.06.2018 r. godz. 12.30
3. Komisja Finansów i Roz. Miasta - 12.06.2018 r. godz. 13.00


Kolegium Przewodniczących 13.06.2018 r. (środa) godz. 15.00
Pozostałe materiały zostaną dostałe w najbliższym czasie.